Izlaist
Herbicīdi

Leopard®

Selektīvs sistēmas iedarbības

Leopard

Mūsu risinājums

Leopard® ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burkānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

Herbicīds strauji absorbējas viendīgļlapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnes virsmas, apturot nezāļu augu augšanu.
Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamās pazīmes – lapu krāsas maiņa – novērojamas pēc 7 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāļu jaunākajām lapām. Nezāles iet bojā pilnībā pēc 3-4 nedēļām.

Ātri augošas nezāles tiek iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīgļlapju nezāles visjutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā.

Leopard® iedarbojas caur lapām un zaļajām auga daļām, tāpēc augsnes tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai.
Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Leopard® nesamazina tā efektivitāti.

Lietošanas norādījumi

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes, burkāni, kartupeļi, zirņi, pupas

Nezāles Nezāļu attīstības stadija Deva, L/ha
Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labību sārņaugi 2-5 lapas (AS 12-15) 1.0 – 1.5
Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles 4-6 lapas (AS 14-16) 2.0 – 2.5
  • Ūdens patēriņš: 200-300 L/ha
  • Apstrāžu skaits sezonā: 1 reize
  • Nogaidīšanas laiks: ziemas un vasaras rapsim, cukurbietēm un lopbarības bietēm –

    100 dienas; kartupeļiem un burkāniem – 30 dienas; zirņiem un pupām – 40 dienas.

Iepakojums

  • 5 l
  • 10 l