Izlaist
Herbicīdi

Mistral® 700 WG

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm

Adama Mistral

Vispārīga informācija

Mūsu risinājums

Mistral 700 WG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kartupeļu stādījumos un burkānu sējumos.
Tas iedarbojas uz nezālēm caur saknēm (kā augsnes herbicīds) un arī caur lapām (kā kontakta iedarbības herbicīds).

Lietošanas norādījumi

Kartupeļi

Pirmais lietošanas variants

 • Mistral 700 WG smidzināt pirms kartupeļu sadīgšanas pēc vagu veidošanas pa tikko sadīgušām nezālēm.
 • Deva: 0,5-0,7 kg/ha

Otrais lietošanas variants

 • Kartupeļu stādījumus drīkst apstrādāt arī pēc kartupeļu sadīgšanas nezāļu dīgļlapu vai pirmo īsto lapu stadijā, kad kartupeļu dīgsti ir 8-10 cm augsti.
 • Deva: 0,3-0,5 kg/ha

Trešais lietošanas variants

 • Var tikt lietots arī dalītā apstrāde ar Mistral 700 WG. Vislabāko efektivitāti var sasniegt, ja apstrādes laikā ir pietiekams augsnes mitrums, un augsnēs ar augstu organisko vielu saturu.
 • Pirmā apstrāde pirms kartupeļu sadīgšanas.

  Deva: 0,3–0,4 kg/ha.
 • Otrā apstrāde pēc 7-14 dienas, kad kartupeļi dīgsti ir aptuveni 8 cm.

  Deva: 0,2-0,3 kg/ha.

 

 • Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha.
 • Herbicīda darbības ilgums: līdz 6 nedēļām pēc apstrādes.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: pirmajā un otrajā lietošanas variantā – viena reize, trešajā lietošanas variantā – divas reizes.
 • Nogaidīšanas laiks: 42 dienas
 • Bezlietus periods: 2 stundas.

Burkāni

 • Apsmidzināt burkānu sējumus pirms un pēc to sadīgšanas, līdz burkāni sasniedz 5-7 cm augstumu (AS 00-16). Nezāles apsmidzināt dīgļlapu līdz pirmo īsto lapu stadijā.
 • Deva: 0.085 kg/ha.
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 60 dienas.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: trīs reizes.

Soja

 • Apsmidzināt sojas sējumus pirms to sadīgšanas (AS 05-07). Nezāles apsmidzināt dīgļlapu līdz pirmo īsto lapu stadijā.
 • Deva: 0.4 kg/ha.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Iepakojums

 • 1 kg
 • 5 kg