Izlaist
Herbicīdi

Sultan® 500 SC

Selektīvs sistēmas iedarbības

Sultan 500 SC

Mūsu risinājums

Sultan® 500 SC ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.
Herbicīdu nezāles uzņem gan caur saknēm, gan lapām.
Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā.
Ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā caur saknēm un lapām.

Labu efektivitāti var panākt lietojot herbicīdu no nezāļu dīgļlapu stadijas līdz pirmo īsto lapu stadijai. Lietojot Sultan® 500 SC vēlākās nezāļu attīstības stadijās, tā iedarbības efektivitāte samazinās.

Lietošanas norādījumi

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

  • Apstrādes laiks: Pēc sējas līdz rapša 3 lapu stadijai (AS 00-13)
  • Deva: 1.5 L/ha
  • Smidzināt tūlīt pēc rapša sējas, nezāļu dīgšanas laikā, to dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju.
  • Ja platību apstrāde tiek veikta pēc rapša dīgšanas, neveikt smidzināšanu, kad rapša augu lapas ir mitras. Eļļas rapsis ir tolerants pret Sultan® 500 SC, tomēr ieteicams izvairīties no dīgstošu augu apstrādes, ja prognozētas nakts salnas.
  • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
  • Darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha.

Iepakojums

  • 5 l