Izlaist
Herbicīdi

Sultan® Super

Selektīvs, sistēmas iedarbības, augi uzņem caur saknēm un lapām

Sultan Super

Mūsu risinājums

Sultan® Super ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai.

  • Satur darbīgās vielas – metazahloru un kvinmeraku unikālā spēcīgākā attiecībā un koncentrācijā.
  • Efektīvi kontrolē problēmnezāles – tīruma kumelīti, ķeraiņu madaru, sūrenes u.c.
  • Kontrolē nozīmīgas viendīgļlapju nezāles – parasto rudzusmilgu un maura skareni.
  • Sasniedz augstu efektivitāti, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai.

Lietošanas norādījumi

Iepakojums

  • 5 l
  • 10 l