Izlaist
Herbicīdi

Taifun® B

Vispārējs sistēmas iedarbības

Taifun B

Mūsu risinājums

Taifun® B ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novakšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un laiksaimniecībā neizmantojamās platībās. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži un auzas pirms ražas novākšanas.

 • Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā (AS 89),  kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10–14 dienas pirms pļaujas. Ne- apstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt aug- snes apstrādi un sēju.
 • Deva: 3.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Nogaidīšanas laiks: ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas – 7 dienas.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini, zirņi (graudiem) pirms ražas novāk- šanas.

 • Apsmidzināt rapša, linu un zirņu (graudiem) sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju. Deva ir atkarīga no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.
 • Deva: 3.0 -4.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Nogaidīšanas laiks: ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini – 14 dienas, zirņi – 10 dienas

Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes.

 • Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā un tām jābūt vismaz 10-20 cm garām.
 • Deva: 3.0-5.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Tīrumi pēc ražas novākšanas.

 • Pēc labības novākšanas salmi tiek aizvesti vai sasmalcināti un vienmērīgi  izkaisīti. Pirms smidzināšanas nezālēm jāļauj ataugt. Piemērotākais ap- strādes brīdis ir, kad ložņu vārpatai ir 3-6 lapas. Nekad nekultivēt pirms  apstrādes.
 • Tīrumu var kultivēt, un vajadzības gadījumā sēt ziemāju graudaugus pēc tam, kad nezāles pēc smidzināšanas ir kļuvušās brūnas.
 • Smidzināšana dod labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktssal- nas līdz -2°C rezultātu īpaši neietekmē.
 • Deva: 2.0-5.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Skuju koku jaunie stādījumi.

 • Vislabāk augustā skuju koku augšanas fāzei beidzoties, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.
 • Deva: 3.0-5.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Augļu dārzi.

 • Apsmidzināt veģetācijas periodā, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidojusies lapu virsma un tās ir 10-20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus.
 • Deva: 3.0-5.0 L/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Iepakojums

 • 5 l
 • 10 l