Izlaist
Herbicīdi

Timeline® FX

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Timeline FX

Darbīgā viela: florasulams 1.75 g/l, fluroksipirs 52.5 g/l, pinoksadēns 30 g/l. Satur aizsargvielu: meksil-klokvintocets 7.5 g/l.
Reģistrācijas klase: 2


Timeline® FX ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, tas satur trīs darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm, lai nodrošinātu plaša spektra viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu kontroli.

Pinoksadēns galvenokārt tiek uzņemts caur auga zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām  nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā.
Florasulams augā tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm. Tas kavē aminoskābju biosintēzi un līdz ar to šūnu dalīšanos un nezāles iet bojā.
Fluroksipirs augā galvenokārt tiek uzņemts caur lapām, un nedaudz – caur saknēm. Tas izraisa auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, lapu čokurošanos. Fluroksipirs darbojas kā augu augšanas regulators, tas uzkrājas augu augšanas punktos un izraisa paātrinātu augšanu, nezāles iet bojā pāris nedēļu laikā.

Vispārīga informācija

Nosacījumi un ieteikumi

 • Vislabākā Timeline® FX iedarbība tiek nodrošināta, apsmidzinot jaunas, ātri augošas nezāles. Augšanai nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, sausums, auksts laiks vai biezas vaskveida lapas, pasliktina produkta iedarbības efektivitāti.
 • Lietojot Timeline® FX saskaņā ar instrukciju, to labi panes visas kviešu, tritikāles un rudzu šķirnes. Lietojot preparātu, ir iespējama vizuāla augu reakcija, kas ir īslaicīga un ražu nelabvēlīgi neietekmē.

Tvertnes maisījumi

 • Par Timeline® FX savietojamību ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un par savietojamības lietderību interesēties firmas pārstāvniecībā.

Atkārtota sēja un pēckultūras

 • Platībām, kurās lietots Timeline® FX, nākošā gadā nav ierobežojumi kultūrauga izvēlē. Ja apstrādātā platība jāpārsēj pavasarī, tad, veicot seklu augsnes apstrādi, pēc 14 dienām var sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, kukurūzu, vasaras rapsi, zirņus, soju, cukurbietes un saulespuķes.
 • Timeline® FX nedrīkst lietot auzās un labībā ar zālāju pasēju. Jāizvairās no smidzinājuma nokļūšanas uz blakus laukos esošajām kultūrām, īpaši uz auzām, daudzgadīgajām airenēm un kukurūzu.

Ierobežojumi

 • Lai aizsargātu neizdīgušus un izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus un izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Nezāles Deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Īsmūža viendīgļlapju unīsmūža divdīgļlapju nezāles 1.5 – 2.0 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumuveidošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 20-37) - 1
 • Darba šķīduma patēriņš: 200-400 l/ha
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

 

Vasaras kvieši, vasaras mieži

Nezāles Deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Īsmūža viendīgļlapju unīsmūža divdīgļlapju nezāles 1.5 – 2.0 Apsmidzināt sējumus,sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumulīdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 20-37) - 1
 • Darba šķīduma patēriņš: 200-400 l/ha
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Iepakojums

 • 1 l.
 • 5 l.
 • 10 l.