Izlaist
Herbicīdi

Tomahawk® 200 EC

Uzticams partneris cīņā ar nezālēm!

Tomahawk 200 EC

Mūsu risinājums

Tomahawk® 200 EC - sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pasēju), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklai un lopbarībai), ganībās, zālienā, zālienā golfa laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai sējas gadā. Efektīvi tiks kontrolēta tikai pavasarī dīgstošā ķeraiņu madara Galium aparine.

  • Tomahawk® 200 EC satur darbīgo vielu fluroksipiru (200 g/L), kas pieder piridīna karboksilskābju ķīmisko savienojumu grupai.
  • Fluroksipirs augos iekļūst caur lapām un dzinumiem, un tiek novadīts arī uz saknēm, tam praktiski nav augsnes iedarbības.
  • Tomahawk® 200 EC – herbicīds lietošanai tvertnes maisījumos.
  • Tomahawk® 200 EC + Trimmer® 50 SG – ideāla kombinācija, kas ierobežo izplatītākās nezāles graudaugu sējumos.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi (arī ar stiebrzāļu pasēju)

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Zālieni, zālieni golfa laukumos, daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Stiebrzāļu sēklu lauki sējas gadā

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Iepakojums

  • 1 l
  • 5 l
  • 10 l