Izlaist
Insekticīdi

Mavrik®

Plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds

Mavrik® - 2024

Mūsu risinājums

Mavrik® ir plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds. Mavrik® darbīgā viela tau-fluvalināts pieder sintētisko piretroīdu grupai, kam raksturīga pieskares iedarbība. Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījuma apstrādes laikā vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Kad kaitēkļi uzņem organismā preparātu, tas kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Na+ jonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti, paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā. Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes. Darbīgā viela ātri iesūcas augu vaska kārtiņā. Lietus divas stundas pēc smidzināšanas neietekmē Mavrik® efektivitāti.

 • Efektīvs insekticīds, paredzēts plaša kaitēkļu spektra kontrolei daudzu kultūraugu sējumos un stādījumos.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Labību lapgrauzis (Oulema melanopus), labību laputs (Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata), kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana), ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi), rudzu tripsis (Limothrips denticornis), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 30 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3; maksimāli 1 reize rudenī un maksimāli 2 reizes pavasarī

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Labību lapgrauzis (Oulema melanopus), labību laputs (Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata), kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana), ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi), rudzu tripsis (Limothrips denticornis), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 30 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Spradži (Phyllotreta spp.), krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps), krustziežu sēklu smecernieks (Ceutorhynchus assimilis), rapšu stublāju smecernieks (Ceutorhynchus napi), krustziežu pāksteņu pangodiņš (Dasineura brassicae) 0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 60 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Zirņi (zaļiem zirņiem)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), tumšais zirņu tinējs (Cydia nigricana), svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), pupu laputs (Aphis fabae) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 7 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Zirņi (graudiem)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), tumšais zirņu tinējs (Cydia nigricana), svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), pupu laputs (Aphis fabae) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 14 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Pupas (graudiem)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), pupu laputs (Aphis fabae) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 14 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Kartupeļi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Persiku laputs (Myzus persicae), pabērzu laputs (Aphis nasturtii), kartupeļu laputs (Macrosiphum euphorbiae), kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 7 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Spradži (Phyllotreta spp.), persiku laputs (Myzus persicae), kāpostu laputs (Brevicoryne brassicae) 0.2-0.3 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: 7 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Krāšņumaugi* (atklātā laukā)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Laputis (Aphididae), lapu blusiņas (Psyllidae), vaboles (Coleoptera) 0.15-0.2 Apsmidzināt, kaitēklim parādoties
 • Nogaidīšanas laiks: -
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Iepakojums

 • 1 l
 • 5 l