Sultan Super

selektīvs, sistēmas iedarbības, augi uzņem caur saknēm un lapām

Adama Sultan Super

Mūsu risinājums

Sultan Super ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai. 


"+"

  • Satur darbīgās vielas – metazahloru un kvinmeraku unikālā spēcīgākā attiecībā un koncentrācijā.
  • Efektīvi kontrolē problēmnezāles – tīruma kumelīti, ķeraiņu madaru, sūrenes u.c.
  • Kontrolē nozīmīgas viendīgļlapju nezāles – parasto rudzusmilgu un maura skareni.
  • Sasniedz augstu efektivitāti, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai.

Darbīgā viela

metazahlors 375 g/L, kvinmeraks 125 g/L