Taifun B

vispārējs sistēmas iedarbības

Mūsu risinājums

Taifun B ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novakšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un laiksaimniecībā neizmantojamās platībās. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās.

Augļu dārzi

Devas: 3.0-5.0 l/ha

Apsmidzināt veģetācijas periodā, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma un tās 10-20 cm garas, vai rudenī pēc lapu nobiršanas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus.

Auzas pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus cietās dzeltengatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Lini pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0-4.0 l/ha

Apsmidzināt linu sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.
Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.

Papuves, l/s neizmantojamās platības

Devas: 3.0-5.0 l/ha

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas un nezāles ir vismaz 10-20 cm garas.

Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva. Zemāku devu lietot, lai iznīcinātu viengadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, nelielas daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, augstāku – daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles.

Skuju koku, lapu koku stādījumi

Devas: 3.0-5.0 l/ha

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas, un nezāles ir 10-20 cm garas.
Vislabāk apstrādāt augustā, skuju koku augšanas fāzei beidzoties, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.

Tīrumi pēc ražas novākšanas

Devas: 2.0-5.0 l/ha

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas un nezāles ir vismaz 10-20 cm garas.

Pēc labības novākšanas salmi tiek aizvesti vai sasmalcināti un vienmērīgi izkaisīti. Pirms smidzināšanas nezālēm jāļauj ataugt. Piemērotākais apstrādes brīdis ir kad ložņu vārpatai ir 3-6 lapas. Nekad nekultivēt pirms apstrādes.
Tīrumu var kultivēt un vajadzības gadījumā sēt ziemāju graudaugus pēc tam, kad nezāles pēc smidzināšanas ir kļuvušās brūnas. Smidzināšana dod visai labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktssalnas līdz -2°C rezultātu īpaši neiespaido.

Vasaras kvieši pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus cietās dzeltengatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Vasaras mieži pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus cietās dzeltengatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Vasaras rapsis pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0-4.0 l/ha

Apsmidzināt rapša sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.
Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.

Ziemas kvieši pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus cietās dzeltengatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Ziemas mieži pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus cietās dzeltengatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Ziemas rapsis pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0-4.0 l/ha

Apsmidzināt rapša sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.
Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.

Zirņi pirms ražas novākšanas

Devas: 3.0-4.0 l/ha

Apsmidzināt zirņu sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.
Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.

Darbīgā viela

glifosāts 360 g/l