Izlaist
Citi produkti

Seedron®

Seedron®

Mūsu risinājums

Seedron® - pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu un vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu, ziemas tritikāles un vasaras tritikāles, rudzu un auzu sēklas materiāla kodināšanai. Seedron® sastāvā ir divas darbīgās vielas –fludioksonils (50 g/L) un tebukonazols (10 g/L). Seedron® efektīvi kontrolē vairākas slimības, kas izplatās ar sēklas materiālu. Seedron® efektīvi darbojas un aizsargā kultūraugu visā sēklu dīgšanas periodā. Sēklas, kas apstrādātas ar Seedron® , ir sarkanā krāsā, kas ļauj nekļūdīgi atšķirt kodinātas sēlas no nekodinātām.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Kaitīgais organisms Deva, L/t Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sārtais sniega pelējums (Microdochium nivale; sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (Fusarium spp.) 1.0 Lieto neatšķaidītu koncentrātu vai atšķaidījumā ar ūdeni līdz 7 L darba šķidruma uz 1 t graudu Kodināt sēklas pirms sējas

Ziemas mieži, vasaras mieži

Kaitīgais organisms Deva, L/t Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sārtais sniega pelējums (Microdochium nivale; sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (Fusarium spp.), miežu putošā melnplauka (Ustilago nuda), miežu lapu brūnsvītrainība (Pyrenophora graminea), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres) 1.0 Lieto neatšķaidītu koncentrātu vai atšķaidījumā ar ūdeni līdz 7 L darba šķidruma uz 1 t graudu Kodināt sēklas pirms sējas

 

Rudzi

Kaitīgais organisms Deva, L/t Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sārtais sniega pelējums (Microdochium nivale; sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (Fusarium spp.), rudzu stiebru melnplauka (Urocystis occulta) 1.0 Lieto neatšķaidītu koncentrātu vai atšķaidījumā ar ūdeni līdz 7 L darba šķidruma uz 1 t graudu Kodināt sēklas pirms sējas

 

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

Kaitīgais organisms Deva, L/t Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sārtais sniega pelējums (Microdochium nivale; sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (Fusarium spp.) 1.0 Lieto neatšķaidītu koncentrātu vai atšķaidījumā ar ūdeni līdz 7 L darba šķidruma uz 1 t graudu Kodināt sēklas pirms sējas

 

Auzas

Kaitīgais organisms Deva, L/t Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Parastā sakņu un dīgstu puve (Fusarium spp.), auzu putošā melnplauka (Ustilago avenae) 1.0 Lieto neatšķaidītu koncentrātu vai atšķaidījumā ar ūdeni līdz 7 L darba šķidruma uz 1 t graudu Kodināt sēklas pirms sējas

 

Iepakojums

  • 1 l
  • 5 l
  • 10 l