Seedron

Mūsu risinājums

Seedron® - pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu un vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu, ziemas tritikāles un vasaras tritikāles, rudzu un auzu sēklas materiāla kodināšanai. Seedron® sastāvā ir divas darbīgās vielas –fludioksonils (50 g/L) un tebukonazols (10 g/L). Seedron® efektīvi kontrolē vairākas slimības, kas izplatās ar sēklas materiālu. Seedron® efektīvi darbojas un aizsargā kultūraugu visā sēklu dīgšanas periodā. Sēklas, kas apstrādātas ar Seedron® , ir sarkanā krāsā, kas ļauj nekļūdīgi atšķirt kodinātas sēlas no nekodinātām.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Ziemas mieži, vasaras mieži

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Rudzi

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Auzas

Par devu informāciju atsaukties uz produktu etiķeti

Darbīgā viela

fludioksonils 50 g/L, tebukonazols 10 g/L