Izlaist
Maracas

Maracas - jauna augsti efektīvu fungicīdu darbīgo vielu kombinācija graudaugu audzētājiem

-
Maracas

Jaunās sezonas ieskaņā informējam, ka ADAMA produktu sarakstu ir papildinājis jauns fungicīds Maracas (d.v. epoksikonazols 50 g/L, prohlorazs 225 g/L), reģistrācijas nr. 0484

Fungicīds paredzēts lietošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos plaša slimību spektra kontrolei.

Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles sējumus apstrādāt, konstatējot slimību pirmās pazīmes no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30-59), lietojot 1.0 – 2.0 l/ha.

Rudzu, ziemas un vasaras miežu, auzu sējumus apstrādāt, konstatējot slimību pirmās pazīmes no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49), lietojot 1.0 – 2.0 l/ha.

Veicot savlaicīgu sējumu apstrādi, fungicīds ļoti efektīvi kontrolēs graudzāļu miltrasu, kviešu lapu pelēkplankumainību, plēkšņu plankumainību un rūsas.

Augstākas fungicīda devas lietot gadījumos, kad slimību izplatības un attīstības risks ir augsts (augsta slimību ierosinātāju infekcijas slodze), jutīgu šķirņu sējumos, kā arī gadījumos, ja paredzēts sējumus apstrādāt ar fungicīdiem tikai vienu reizi.