Izlaist
Noklusētā vērtība

Mainīta herbicīda Sultan® 500 SC reģistrētā deva!

-
Noklusētā vērtība

Uzmanību! Mainīta herbicīda Sultan® 500 SC reģistrētā deva!

Informējam, ka ar 2014.gada 5.septembri spēkā stājušās izmaiņas herbicīda Sultan® 500 SC reģistrācijā.

Svarīgi:

  • Turpmāk lietot devu 1.5 L/ha.
  • Vides aizsardzības prasības:

    Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
  • Tehnoloģiskās prasības:

    Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus - gan izdīgušus, gan neizdīgušus - ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Sultan® 500 SC jaunajā marķējumā precizēta informācija par herbicīda efektivitāti ar devu 1.5 L/ha, veicot rapša sējumu apstrādi pirms vai pēc kultūrauga sadīgšanas.

Lai paplašinātu apkarojamo nezāļu spektru un paaugstinātu efektivitāti, ziemas un vasaras rapša sējumos Sultan® 500 SC ieteicams lietot tvertnes maisījumā ar līdzīgam lietojumam paredzētu herbicīdu, piemēram Kalif 360 CS.

Informāciju par produkta marķējumu var iegūt šeit vai Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā: http://www.vaad.gov.lv/files/tblAAL_pamatdati/250/Markejums/Sultan500SC2_CLP.pdf