Izlaist
Noklusētā vērtība

Visefektīvākais herbicīds cīņā ar problemātiskām nezālēm, īpaši ķeraiņu madaru.

-
Noklusētā vērtība

Tomahawk® 200 EC - sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pasēju), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklai un lopbarībai), ganībās, zālienā, zālienā golfa laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai sējas gadā. Efektīvi tiks kontrolēta tikai pavasarī dīgstošā ķeraiņu madara Galium aparine.

  • Tomahawk® 200 EC satur darbīgo vielu fluroksipiru (200 g/L), kas pieder piridīna karboksilskābju ķīmisko savienojumu grupai.
  • Fluroksipirs augos iekļūst caur lapām un dzinumiem, un tiek novadīts arī uz saknēm, tam praktiski nav augsnes iedarbības.
  • Tomahawk® 200 EC – herbicīds lietošanai tvertnes maisījumos.
  • Tomahawk® 200 EC + Trimmer® 50 SG – ideāla kombinācija, kas ierobežo izplatītākās nezāles graudaugu sējumos.