Izlaist
elegant news

Jauns herbicīds graudaugu audzētājiem – Elegant® 2FD

-
elegant news

Pašā sezonas izskaņā ar prieku informējam par jauna herbicīda reģistrāciju, kas iepriecinās graudaugu audzētājus. Ir reģistrēts jauns herbicīds Elegant® 2FD (d.v. florasulams 6.5 g/L, 2,4-D 300 g/L), reģistrācijas nr. 0478

Herbicīds paredzēts lietošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Ziemāju sējumus apstrādāt pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 20-32), lietojot devu 0.5 – 0.6 l/ha. Vasarāju sējumus apstrādāt, sākot no graudaugu 2 lapu līdz divu mezglu stadijai (AS 12-32), lietojot devu 0.4 l/ha. Svarīgi, ka herbicīds efektīvi kontrolē tādu problēmnezāli kā zilo rudzupuķi, kas īpaši nozīmīgi ziemāju sējumos, kā arī balto balandu, tīruma kumelīti, sūrenes u.c. Jau šopavasar herbicīds būs pieejams mūsu zemniekiem.