Overslaan en naar de inhoud gaan
De bewezen feiten - easyconnect

easyconnect

Marktleiders in de gewasbescherming bundelen de krachten om de technologie van het ‘closed transfer systeem’ in te voeren voor Europese landbouwers.

How to use

Beoordelingen

 • Mark Karstenberg
  Nieuw-Dordrecht, Nederland
 • Iain Robertson
  David Foot Ltd., Dorset, UK
 • John Martin
  Deverel Farm, Dorset, UK
 • Andrew Myatt
  Stowell Park Estate, Gloucestershire, UK
 • Step by Step
De bewezen feiten - easyconnect

FAQ oktober 2023

easyconnect factsheet

De bewezen feiten

Parallele werkzaamheden mogelijk

 • Met het easyconnect-systeem heeft de toepasser de handen, ogen en aandacht vrij zodra de container op de connector is vergrendeld, terwijl de container automatisch wordt geleegd. Hierdoor kan de gebruiker andere taken parallel uitvoeren, zoals het klaarmaken van de volgende container voor het legen. Bij het klaarmaken van grote spuitvolumes, waarbij een groot aantal containers in één keer moet worden verwerkt, kan dit een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

OVAR: Tot nu toe hield de gebruiker bij het vullen via de vultrechter de productcontainer of een maatbeker met de hand vast en kon ondertussen niets anders doen. Met het easyconnect systeem wordt de container voor het legen aan de connector bevestigd en zijn de handen, ogen en aandacht van de gebruiker vrij om andere taken parallel uit te voeren. Parallelle werkzaamheden, zoals het klaarmaken van de volgende container voor het legen, zijn dus mogelijk.

Minder handelingen nodig

 • Bij het ledigen van een gedeelte van de verpakking is de stap van het meten van de  benodigde hoeveelheid met een maatbeker niet meer nodig.

OVAR: Met het easyconnect systeem kan de gebruiker gemakkelijk het gewenste volume doseren, ofwel direct op de schaal van een doorschijnende container, die is bevestigd aan de connector, of op een schaal op de doorschijnende zuigslang die de connector met de spuittank verbindt.

 

 • De unieke easyconnect dop is zo ontwikkeld dat er geen afsluitfolie nodig is. Het verwijderen van een sealfolie bespaart de gebruiker een werkstap.

OVAR: Met het easyconnect systeem is het tijdrovend verwijderen van elke afzonderlijke sealfolie op de productcontainers niet meer nodig. De easyconnect-dop heeft een geïntegreerde afsluiter welke de sealfolie vervangt. De connector opent de afsluiter tijdens het legen en reinigt en verzegelt deze vervolgens op een lekvrije manier. Bovendien is er zonder de sealfolie minder afval. De afsluiter bestaat uit hetzelfde materiaal als de dop en vele containers en blijft op de container zitten voor gezamenlijke recycling.

Snelle lediging

 • Met het easyconnect-systeem is het legen van de productcontainer minstens zo snel als bij de conventionele vulmethode via de vultrechter, en wordt er aanzienlijke tijdwinst geboekt wanneer er grote aantallen containers in de spuittank moeten worden geleegd.

OVAR: feedback van een boer over tijd: het openen en leeg gieten bij de conventionele methode  moet langzamer en voorzichtiger worden uitgevoerd om spatten te voorkomen.

Minder belastend

 • Het werk van de boeren is fysiek veeleisend. Het easyconnect-systeem zorgt voor een zekere ontlasting van de gebruiker, omdat dit het fysieke werk tijdens het vullen van de spuittank vergemakkelijkt.

OVAR: Bij de conventionele vulmethode houdt de gebruiker de volle en zware productcontainer met zijn handen boven de vultrechter gedurende het gehele ledigingsproces. Als meerdere containers na elkaar moeten worden geleegd, neemt de fysieke belasting toe. Met het easyconnect-systeem is het vasthouden van de container tijdens het legen niet meer nodig: deze veeleisende werkzaamheden worden door de connector uitgevoerd. De gebruiker hoeft de container alleen nog maar op de connector te bevestigen.

Gemakkelijker te hanteren

 • Het easyconnect-systeem vereenvoudigt de workflow in het vulproces doordat het omslachtig losdraaien van de tankdop en het risico op contact tijdens het verwijderen van de sealfolie wordt voorkomen. Het easyconnect systeem werkt zonder beide handelingen.

OVAR: De easyconnect-dop heeft een geïntegreerde afsluiter die de afdichtingsfolie vervangt. De connector opent deze afsluiter om de productoverdracht mogelijk te maken en reinigt en sluit deze na gebruik weer. Het easyconnect systeem voorkomt ook dat de gebruiker de dop open en dicht moet draaien, omdat alleen de stofkap geopend hoeft te worden voordat het vulproces wordt gestart. Na het legen van de verpakking kan de stofkap weer gemakkelijk worden gesloten. Ook zonder de stofkap is de easyconnect dop lekvrij.

 

 • Het easyconnect-systeem vergemakkelijkt het bereiken van de hoogste veiligheidsnormen op het bedrijf.

OVAR: De mogelijkheid van onbedoeld contact tussen de gebruiker, de omgeving en het gewasbeschermingsmiddel kan worden verminderd als het easyconnect-systeem correct wordt gebruikt. Potentiële blootstelling tijdens het handmatig schroeven/ontgrendelen van de dop of het openen van de afsluitfolie wordt geëlimineerd, aangezien de easyconnect dop geen handmatige verwijdering van de afsluitfolie of het schroeven/ontgrendelen van de dop vereist. Op dezelfde manier zijn er geen contactpunten meer tijdens het vulproces met het easyconnect systeem, aangezien het een gesloten vulsysteem is dat het gewasbeschermingsmiddel direct uit de originele verpakking in de spuittank brengt.

 

 • Het easyconnect-systeem stelt de boeren in staat om hun medewerkers tijdens het vulproces de hoogste veiligheidsnormen op het bedrijf te bieden. Het easyconnect-systeem ondersteunt de boer bij het vervullen van zijn veiligheidsverantwoordelijkheid als werkgever op een eenvoudige, effectieve en handige manier.

OVAR: (zie boven)

Directe overdracht van gewasbeschermingsmiddelen van de container naar de spuittank

 • Vergeleken met conventionele vulmethodes verhoogt het easyconnect-systeem, net als elk ander gesloten vulsysteem, de veiligheid voor de gebruikers en het milieu tijdens het vulproces van vloeibare gewasbeschermingsmiddelen door de blootstelling van de gebruiker en het milieu aanzienlijk te verminderen.

OVAR: De vloeistof stroomt rechtstreeks uit de originele container in de spuittank, waardoor de blootstelling van de gebruiker en het milieu aanzienlijk wordt verminderd doordat potentiële onbedoelde contactpunten tijdens het vulproces van de spuittank worden geëlimineerd.

Eliminatie van onbedoelde contactpunten

 • Het easyconnect-systeem verhoogt de veiligheid niet alleen tijdens het vulproces, maar ook bij het voorbereiden van de productcontainers voor het vullen van de spuittank. Bij correct gebruik elimineert het easyconnect systeem onbedoelde contactpunten tussen de gebruiker, de omgeving en het gewasbeschermingsmiddel.

OVAR: Aangezien de easyconnect-dop geen afsluitfolie nodig heeft, hoeft de dop niet handmatig te worden verwijderd. Het losdraaien/schroeven van de dop wordt geëlimineerd, waardoor de gebruiker en het milieu tijdens de vulvoorbereidingen minder worden belast.

 

 • Met het easyconnect systeem hoeft de dop niet handmatig te worden aan- of afgeschroefd. Hierdoor wordt het risico van onbedoeld contact tussen de gebruiker en de omgeving geëlimineerd.

Geïntegreerde reiniging

 • Vergeleken met conventionele vulmethodes is het spoelen van de container voor latere recycling handiger met het easyconnect systeem.

OVAR: Het easyconnect-systeem heeft een geïntegreerd spoelsysteem in de connector. Na volledige lediging kan de gebruiker de container comfortabel op de connector laten staan. De connector kan niet alleen de hele container intern reinigen, maar ook de afsluiter en de binnenkant van de dop voor latere recycling. Na het ledigen van een gedeelte van de verpakking wordt de buitenkant van de afsluiter en de dop gereinigd om de productcontainer veilig te kunnen gebruiken bij de volgende toepassing.

 

 • Bij conventionele gedeeltelijke lediging kan de rand van de container aan de buitenzijde verontreinigd zijn, waardoor het risico bestaat dat het product na het neerzetten van het vat naar beneden druipt. Wanneer de dop weer wordt vastgeschroefd, wordt het residu over de schroefdraad van de container gesmeerd en kan het leiden tot contact met het product wanneer de container weer wordt geopend. Dergelijke risico's worden geëlimineerd door het gebruik van het easyconnect systeem.

Combinatie van eenvoudig, praktisch en veilig

 • Het easyconnect-systeem biedt de gebruiker een comfortabele werkwijze met de hoogste veiligheidsstandaard.

OVAR: Dankzij de eenvoudige en gemakkelijke bediening en de extra functies zoals de geïntegreerde spoeling, biedt het easyconnect-systeem de boer een comfortabele werkwijze om mogelijke spatten of morsen tijdens het vulproces te voorkomen, waardoor hij aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.

Geen geuren of dampen

 • Het easyconnect-systeem maakt het werken met gewasbeschermingsmiddelen aangenamer voor de gebruiker, omdat het onaangename geuren of dampen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomt die bij conventionele vulmethodes kunnen optreden.

OVAR: Aangezien de gebruiker de dop niet hoeft los te draaien, blijft de vloeistof te allen tijde veilig in de container/connector, zodat de gebruiker niet wordt gestoord door mogelijke geuren of dampen. De dampen of geuren zijn meestal geen reden tot zorg, maar kunnen door de gebruiker als onaangenaam worden ervaren.