Borgi

Fungicide in suikerbieten

Onze oplossing

Voor de juiste aanpak van bladschimmels in suikerbieten is timing erg belangrijk. De eerste bespuiting speelt een zeer grote rol. Weet ook welke schimmels u bestrijdt! Deze punten zijn cruciaal voor een gezondgewas. Resistentie treedt namelijk steeds vaker op en het afwisselen van actieve stoffen binnen de chemische groepen en tussen de groepen (werkingsmechanisme) wordt daarmee ook steeds belangrijker.

Borgi is een systemische middel en bevat de actieve stof difenoconazool. Deze actieve stof komt uit de groep triazolen en is sterk op cercospora.  Het product valt dus perfect te combineren in een schema met strobilurine bevattende producten welke maar maximaal 50% mogen worden toegepast in het fungicide spuitschema (50% strobilurine inzet is een FRAC richtlijn). U kunt het product toepassen met 75% driftreducerende doppen.

Bieten

Zie etiket voor dosering.

Werkzame stof

250 g/l difenoconazool