Fungicide

Nimrod® 250 EC

Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen

Nimrod - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Nimrod bestaat voor 25% uit bupirimaat en is een specifiek werkend middel tegen meeldauw in diverse teelten. Omdat Nimrod als EC is geformuleerd wordt het snel opgenomen en is het curatief in staat de bestaande meeldauw te bestrijden. Het middel dient bij voorkeur in een blok van 3x te worden toegepast. Het werkingsmechanisme komt hiermee het best tot zijn recht.

  • Als EC geformuleerd dus zeer snel opgenomen
  • Curatief en preventief werkzaam
  • In een groot aantal teelten toegelaten

 

Toelatingen per gewas

Aardbeien

Zie etiket voor dosering.

Appels

Zie etiket voor dosering.

Boomkwekerijgewassen

Zie etiket voor dosering.

Openbaar groen

Zie etiket voor dosering.

Vaste planten

Zie etiket voor dosering.