Solofol®

Sterkste bedekkingsfungicide en beste resistentiemanagement

Onze oplossing

Recentelijk is de toelating van Solofol uitgebreid: het middel is nu ook toegelaten voor boldompeling en gewasbespuitingen in de teelt van alle bloembol- en -knolgewassen.

Solofol is een sterke, preventieve schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet (80%). Folpet is een zogenaamde multisite: het grijpt in op meerdere punten van de levenscyclus van de schimmel en verlaagt daarmee de selectiedruk. Ofwel: minder risico op resistentie-ontwikkeling. Frequent gebruik, eventueel in wisselschema’s, is mogelijk.

Solofol is snel regenvast door de folpet in de formulering. Solofol is mengbaar en bruikbaar met andere fungiciden en insecticiden.

  • Toegelaten in alle bloembol- en -knolgewassen
  • Boldompeling én gewasbespuiting
  • Preventieve werking
  • Zeer lage kans op resistentie
  • Snel regenvast

Wijndruif (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Gladiool (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Krokus (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Iris (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Tulp (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Narcis m.u.v. grofbollige narcis (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Lelie (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Hyacint (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)

voor dosisinformatie, zie etiket

Werkzame stof

Folpet 80 %

Werking Folpet

Folpet is een preventief fungicide, die behoort tot de ftaalimiden. Folpet remt de celdeling van een breed spectrum van micro-organismen.