Spyrale

De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten

Onze oplossing

Spyrale is een bietenfungicide met EC-formulering en is sterk tegen cercospora.

 

Spyrale bestrijdt Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola), Ramularia (Ramularia beticola), roest (Uromyces betae), meeldauw (Erysiphe betae).

Spyrale bevat de actieve stoffen difenoconazool en fenpropidin. Difenoconazool komt uit de groep triazolen en werkt sterk op cercospora, maar ook tegen ramularia, roest en meeldauw. Spyrale heeft ook een duidelijke nevenwerking tegen stemphylium, blijkt uit proeven in 2017 en 2018. Omdat Spyrale twee verschillende werkingsmechanismen heeft, helpt toepassing van dit middel om resistente schimmels te voorkomen.

Spyrale mag 2x per seizoen worden ingezet. De dosering is 1ltr/ha.

Bieten

Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola), Ramularia (Ramularia beticola), roest (Uromyces betae), meeldauw (Erysiphe betae)

Maximale dosering
per behandeling
Maximum number
of applications
Pre Harvest Interval (PHI)
1 l/ha2 per teeltcyclus28 dagen

Werkzame stof

375 gr/ltr fenpropidin en 100gr/ltr difenoconazool

Werking fenpropidin

Werking difenoconazool