Privacy beleid

ADAMA (of “wij”) gebruikt uw persoonlijke gegevens op de volgende manier: 


Wij verzamelen gegevens zoals uw naam, de grootte van uw bedrijf (aantal ha), de gewassen die u teelt, uw feedback op onze evenementen, uw interesses en uw interactiemomenten met Adama (b.v. het openen van e-mail en het klikken op links.

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor onze legitiem belang bij het ontvangen van uw feedback op onze evenementen, het promoten van onze producten en voor het uitvoeren van onze advies activiteiten met als doel onze communicatie aan te laten sluiten bij uw interesses, het opbouwen van het merk Adama en voor, met uw goedkeuring, direct marketing doeleinden.

 

Wij stemmen onze marketingactiviteiten af met uw voorkeuren zodat u informatie ontvangt die relevant is. Hiervoor combineren we persoonlijke gegevens met andere informatie die we verzameld hebben bij het verkopen van onze producten, de ondersteuning daarvan of informatie die verzameld is bij marketing activiteiten
( b.v. het openen van e-mail en het klikken op links) of door uw inschrijving voor online of offline diensten en activiteiten van Adama.

 

Wij stemmen onze marketingactiviteiten af met uw voorkeuren zodat u informatie ontvangt die relevant is. Hiervoor combineren wij persoonlijke gegevens met andere informatie die wij verzameld hebben bij het verkopen van onze producten, de ondersteuning daarvan of informatie die verzameld is bij marketing activiteiten
( b.v. het openen van e-mail en het klikken op links) of door uw inschrijving voor online of offline diensten en activiteiten van Adama.


Om deze redenen mogen wij persoonlijke gegevens delen met andere dochterbedrijven van Adama, waarvan sommige gevestigd zijn buiten Nederland. Voor een lijst met dochterbedrijven inclusief adres, zie www.adama.com.
 
Sommige dochterondernemingen zijn gevestigd buiten de EU in Israel en Zwitserland, welke beide officieel erkent zijn als partners met het gewenste niveau van bescherming van persoonsgegevens.  

 

Wij behouden uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar.

 

U hebt het recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens en om een uitdraai te ontvangen van uw gegevens om aanpassingen door te geven of om ons te verzoeken om al uw gegevens te verwijderen uit onze systemen.

U hebt het recht om te weigeren dat Adama uw gegevens gebruikt voor direct marketing doeleinden en om te weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. U kunt ons ook vragen voor een uitdraai van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd overzicht.

 

U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor direct marketingactiviteiten d.m.v. een email aan renan.roma@adama.com


Voor klachten kunt u terecht bij de EU-gegevens bescherming instantie in het land waar u woont, werkt of daar waar inbreuk gedaan wordt.

Om uw recht te halen of indien u vragen heeft over dit document neem dan contact op met privacy.officer@adama.com


Voor Adama’s privacy policy en Code of Conduct zie https://www.adama.com
Dit document is opgesteld door ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Airport City, Golan Street, 7019900 Israel en haar dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.