Jakość i środowisko

Zgodnie z dewizą „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, nieustannie pracujemy nad wzrostem jakości naszych produktów, które spełniają, a nawet przekraczają oczekiwania klientów. Wiemy, iż dbałość o środowisko naturalne i co za tym idzie, dbałość o nas samych, jest priorytetem podczas projektowania, wdrażania i już samej produkcji środków ochrony roślin.

    Dzięki wieloletnim badaniom przeprowadzanych na produktach naszej firmy, możemy być w 100% pewni, iż środki oferowane przez Adama Manufacturing Poland S.A. są bezpieczne dla środowiska oraz człowieka. W trosce o otaczającą nas przyrodę nieustannie usprawniamy nasze procesy produkcyjne.

    Zawsze wychodzimy ponad oczekiwania klientów, poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań, co niejednokrotnie wymaga od nas wielu wyrzeczeń oraz podejmowania trudnych decyzji i wyzwań. Posiadamy jeden, wyraźny cel: „Istniejemy w celu dostarczania producentom rolnym najwyższej jakości produktów służących ochronie roślin uprawnych” i robimy wszystko, aby w pełni cel ten realizować.

    Zarząd ADAMA Manufacturing Poland S.A. zobowiązuje się do stałego podnoszenia skuteczności systemu zarządzania i określa strategiczne cele jakościowe i środowiskowe przez:

  • zapewnienie firmie pozycji solidnego partnera handlowego
  • dostarczanie produktów o stabilnej jakości
  • poprawa atrakcyjności rynkowej naszej oferty
  • zrozumienie i przewidywanie oczekiwań naszych klientów
  • optymalizacja kluczowych procesów
  • zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo wykonywanej pracy

    W celu ciągłego doskonalenia pod względem jakościowym i środowiskowym, procesów wytwórczych i logistycznych oraz zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb Klientów, w Adama Manufacturing Poland S.A. opracowano, wdrożono, utrzymuje się oraz doskonali w sposób ciągły Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJiŚ) oparty na normach: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.