Przejdź do treści
Domyślny

Informacja publiczna

Poniżej znajdą Państwo informacje publiczne.
Domyślny

Informacja wynikająca z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) dotycząca  obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

ADAMA Manufacturing Poland S.A.