Przejdź do treści
Drzewo w polu

Jakość i środowisko

Zgodnie z dewizą „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, nieustannie pracujemy nad wzrostem jakości naszych produktów, które spełniają, a nawet przekraczają oczekiwania klientów. Wiemy, iż dbałość o środowisko naturalne i co za tym idzie, dbałość o nas samych, jest priorytetem podczas projektowania, wdrażania i już samej produkcji środków ochrony roślin.
Drzewo w polu

Dzięki wieloletnim badaniom przeprowadzanych na produktach naszej firmy, możemy być w 100% pewni, iż środki oferowane przez Adama Manufacturing Poland S.A. są bezpieczne dla środowiska oraz człowieka. W trosce o otaczającą nas przyrodę nieustannie usprawniamy nasze procesy produkcyjne.

Zawsze wychodzimy ponad oczekiwania klientów, poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań, co niejednokrotnie wymaga od nas wielu wyrzeczeń oraz podejmowania trudnych decyzji i wyzwań. Posiadamy jeden, wyraźny cel: „Istniejemy w celu dostarczania producentom rolnym najwyższej jakości produktów służących ochronie roślin uprawnych” i robimy wszystko, aby w pełni cel ten realizować.

Zarząd ADAMA Manufacturing Poland S.A. zobowiązuje się do stałego podnoszenia skuteczności systemu zarządzania i określa strategiczne cele jakościowe i środowiskowe przez:

  • zapewnienie firmie pozycji solidnego partnera handlowego
  • dostarczanie produktów o stabilnej jakości
  • poprawa atrakcyjności rynkowej naszej oferty
  • zrozumienie i przewidywanie oczekiwań naszych klientów
  • optymalizacja kluczowych procesów
  • zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo wykonywanej pracy

W celu ciągłego doskonalenia pod względem jakościowym i środowiskowym, procesów wytwórczych i logistycznych oraz zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb Klientów, w Adama Manufacturing Poland S.A. opracowano, wdrożono, utrzymuje się oraz doskonali w sposób ciągły Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJiŚ) oparty na normach: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Certyfikat ISO 9001

Wersja polska

ISO 9001 Certificate

English

ISO 9001 Zertifikat

Deutsch

Certyfikat ISO 14001

Wersja polska

ISO 14001 Certificate

English

ISO 14001 Zertifikat

Deutsch

Polityka Jakości

Wersja polska

Środki bezpieczeństwa

Wersja polska