Przejdź do treści
Fabryka

Zakupy techniczne

Dział zakupów.
Fabryka

Platforma zakupowa ADAMA Manufacturing Poland S.A. jest głównym narzędziem do realizacji procesu zakupowego. Nasza firma od 2023 roku wdrożyła moduł RFQ – (request for quotation) umożliwiający dostawcom składanie ofert w sposób elektroniczny.

Forma ta umożliwia zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Dzięki wykorzystaniu platformy zakupowej spełniamy najwyższe standardy antykorupcyjne obowiązujące w grupie Syngenta.

Nasza platforma zakupowa pozwala dostawcom na publiczne zadawanie pytań, uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzonego postępowania, jak również pobieranie wszelkich dokumentów i formularzy.

Każdy dostawca po zarejestrowaniu i wybraniu kategorii odpowiadającej jego profilowi działalności, będzie otrzymywał powiadomienia przetargowe w formie elektronicznej na podany adres skrzynki email.

Platforma zakupowa ADAMA Manufacturing Poland S.A, to nowoczesne i efektywne narzędzie, skuteczne na każdym etapie zarządzania procesami zakupowymi w naszej organizacji.

Zapraszamy na Platformę zakupową ADAMA Manufacturing Poland S.A. – link do platformy https://adama.logintrade.net

Ogólne Warunki Zakupów i Zamówień – załącznik 

Kontakt z działem zakupów technicznych: amp.purchasing@adama.com

OWZ

12.2023