Przejdź do treści
Domyślny

PRODUKTY I USŁUGI

ADAMA Manufacturing Poland S.A. jest samodzielnym producentem i formulatorem środków ochrony roślin. Firma produkuje produkty na bazie dwóch aktywnych substancji - 2,4-D oraz Chlormequat Chloride (CCC), sprzedawanych w formach technicznych i sformułowanych.
Domyślny

ADAMA Manufacturing Poland S.A świadczy usługi konfekcji na trzech liniach rozlewniczych:

  • Na linii automatycznej nr 1 konfekcjonujemy herbicydy i regulatory wzrostu - roztwory wodne SL, roztwory rozpuszczalnikowe EC, emulsje EW do opakowań o pojemnościach: a’0,5l, a’5l , a’1l, a’5l, a’6l, a’10l.
  • Na linii automatycznej nr 2 konfekcjonujemy herbicydy i regulatory wzrostu - roztwory wodne SL, roztwory rozpuszczalnikowe EC, emulsje EW, zawiesiny SC do opakowań o pojemności a’10l, a’20l.
  • Na linii ręcznej nr 3 konfekcjonujemy herbicydy i regulatory wzrostu - roztwory wodne SL, roztwory rozpuszczalnikowe EC, emulsje EW, zawiesiny SC do opakowań o pojemności a’60l, a’200l a’1000l.

Dostawa produktów do konfekcji możliwa jest w kontenerach IBC 1000l lub isotankach. W ramach wszystkich linii ADAMA Manufacturing Poland S.A. posiada możliwość re-konfekcji produktów w wyżej wymienione opakowania z innych opakowań. Posiadane linie rozlewnicze umożliwiają również konfekcję i re-konfekcji fungicydów przy zleceniach o większych ilościach. Konfekcja i re-konfekcja fungicydów możliwa jest dla form użytkowych oraz opakować analogicznych do konfekcjonowanych herbicydów. Każda oferta cenowa kalkulowana jest indywidualnie dla każdego projektu.

MSDS - Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy PDF0.2MB

MSDS - Chlorek chloromekwatu (CCC) PDF0.2MB