Goltix Queen

Kraftfull jord- och bladherbicid i socker- och foderbetor

Film från Nederländerna med svenska undertexter
Hur mycket skiljer sig sockerbetsodlingen i Sverige från övriga Europa? Här är en film från Nederländerna som använt Goltix Queen under ett par år.

Vår lösning

Mot ogräs i odlingar av socker- och foderbetor. Goltix Queen är bl a. effektiv på baldersbrå, lomme, målla, nattskatta, penningört och plister.

Goltix Queen är en kombination av metamitronsubstansen, som du känner igen från Goltix, samt den aktiva substansen kinmerak. Goltix Queen är därmed en ännu starkare produkt i sockerbetornas herbicidprogram med god verkan såväl via ogräsens rötter som blad.

•    Två aktiva substanser som ger synergistisk effekt
•    God resistensprofil
•    Bra långtidseffekt mot sent framväxande ogräs

Användningsområde

Goltix Queen är godkänd för bekämpning av örtogräs i foder- och sockerbetor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt

Goltix Queen är en jord- och bladverkande herbicid. Metamitron blockerar fotosyntesen och bladen hos känsliga plantor vissnar med början mellan nerv och bladkant. Kinmerak tillhör gruppen syntetiska auxiner. Syntetiska auxiner skapar reaktioner hos grödan som liknar plantans tillväxthormon auxin. Synliga effekter är att blad och bladskaft kröks och att plantorna därefter vissnar. Syntetiska auxiner tas (huvudsakligen) upp av bladen och transporteras ner till rötterna. 

Att tänka på

•    Eftersträva en jämn ytstruktur
•    God markfukt är positivt för behandlingseffekten
•    Behandla inte betor som är stressade av torka, blåst eller vid höga temperaturer 

 

Länk till mer information om Goltix Queen:

Foder- och sockerbetor

Dos: Max 3 l/ha och säsong

Sprutning 1
Rekommendationer vid uppkomst
Spruta vid betornas uppkomst. 
Dos: 1,0-1,5 liter Goltix Queen/ha + 0,3-0,5 l Superolja/ha. Högre dos på fält med riklig förekomst av ogräs, som till exempel baldersbrå och kamomill. Som för alla jordherbicider krävs god markfuktighet för optimal effekt.


Sprutning 2 och 3
En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium. Som tidigast efter 5 dygn från förra behandlingen.
Dos: 1,0 liter Goltix Queen/ha +  0,3-0,5 liter Superolja /ha.

Aktiv substans

525g7l Metamitron

40g/l Kinmerak

Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel