Премини към основното съдържание

Борба с подкупите и корупцията

ADAMA се ангажира да спазва най-високите етични стандарти, като съблюдава всички приложими закони, правила и разпоредби с цел предотвратяване на публични и частни подкупи и корупционно поведение в нашата организация. Настоящата политика подробно описва значението и последиците от тези ангажименти, както и начина, по който те следва да бъдат изпълнявани.

Настоящата политика е приложима спрямо всички служители, директори, ръководители на ADAMA и всички трети страни, които действат от името на ADAMA или предоставят услуги или доставки на ADAMA.