Премини към основното съдържание

Съвременното робство

Нашите политики по отношение на робството и трафика на хора

ADAMA се ангажира да защитава правата на човека. Ние отдаваме голямо значение на тази ценност и я разглеждаме като крайъгълен камък на нашите дейности. Освен това влагаме големи усилия в идентифицирането и реализирането на бизнес с партньори, които се стремят да осъществяват дейността си по подобен начин.

Настоящата политика се прилага за всички служители, директори, ръководители на ADAMA и всички трети страни, които действат от името на ADAMA или предоставят услуги или доставки на ADAMA.