Премини към основното съдържание

Политика за защита на личните данни на ADAMA

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика за защита на личните данни") е в сила от 25 май 2018 г. Възможно е периодично да актуализираме Политиката за защита на личните данни, без обаче да намаляваме Вашите права. Актуализациите са приложими от датата на влизане в сила, както е посочено на уебсайта.

Цел на настоящата Политика за защита на личните данни

Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. Целта на настоящата Политика за защита на личните данни е да обясни какво правим с личните данни, които ни предоставяте ("Лична информация"), например Вашето име, пощенски или имейл адрес.

 

Този уебсайт се управлява от ADAMA Agricultural Solutions Limited, с адрес на регистрация: ул. Голан, Еърпорт Сити, 7015103, Израел ("ADAMA"). Всяка Лична информация, обработвана от ADAMA във връзка с този уебсайт, се контролира от ADAMA, в качеството на "администратор на данни" на Вашата Лична информация.

 

Някои от нашите дъщерни дружества може също да управляват публични уебсайтове и в тази Политика за защита на личните данни всяко позоваване на "Сайт" означава този уебсайт и уебсайтовете на нашите дъщерни дружества и филиали, а "ние", "наш" или "нас" се отнася за ADAMA и нейните дъщерни дружества и филиали ("Група ADAMA").

 

При конкретните обстоятелства, посочени по-долу, ADAMA не носи отговорност поотделно, а съвместно с други дружества от Групата ADAMA, за законосъобразността на обработването на Вашата Лична информация.

 

Уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Лична информация във връзка с използването на нашия Сайт от Ваша страна. Тя не се прилага за информация, събирана от уебсайтове, платформи и приложения на трети страни, до които може да имате достъп чрез връзки на Сайта.

Подобни уебсайтове, платформи и приложения на трети страни могат да имат свои собствени политики за поверителност.

 

Правни основания за обработване на лична информация

Можем да обработваме Вашата Лична информация на различни правни основания: i) Вашето съгласие или изрично съгласие, в зависимост от случая, ii) изпълнение на договор с Вас, iii) изпълнение на наши правни или законови задължения, iv) легитимни интереси, както е посочено по-долу, v) с цел защита на жизненоважни интереси за Вас или други лица, или vi) за установяване, упражняване или защита на законосъобразна претенция.


 


 

Каква лична информация събираме, по какъв начин я събираме и как я използваме

Сайтът автоматично регистрира и обработваме информация от браузъра, използван за достъп до Сайта, например Вашия IP адрес, страниците, които са посетени от този адрес, и уебсайта, от който посещавате Сайта, ако компютърът Ви е настроен да позволява подобен тип събиране. Използваме подобна информация, за да оценим интереса към нашия Сайт и да извършваме други дейности по проучване на пазара, например проучване на навиците за сърфиране в нашия Сайт. Не използваме подобна информация за идентифициране на потребителя, който посещава Сайта.

Повечето от нашите услуги не изискват регистрация. Въпреки това, за някои от услугите, достъпни чрез Сайта, може да се изисква регистрация. Възможно е да бъдете помолени да предоставите, а ние да обработим, Вашите данни за контакт, например име, местоположение и информация за Вашия бизнес, професия или имейл адрес. Възможно е също така да Ви предложим да ни изпратите въпроси или коментари или да предоставите допълнителна информация чрез анкети или конкурси. Предоставянето на подобна информация е напълно доброволно. Ако предоставите информацията, ние можем да я използваме, за да се свържем с Вас и да Ви информираме за промени в нашите услуги или нашия Сайт, ако това е необходимо за горепосочените цели. Можем също така да използваме подобна информация, за да подобрим използваемостта на Сайта и да гарантираме, че той е подходящ и съобразен с Вашите потребности. Можем също така да поискаме от Вас да предоставите съгласие за определени употреби на данни, ако се налага да използваме Вашата Лична информация за цели, които не са обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни. Не сте длъжни да предоставяте подобно съгласие, но ако предпочитате да не го направите, участието Ви в определени дейности може да бъде ограничено. Подобно ограничение ще се прилага само ако Личните данни, събрани с Вашето съгласие, са необходими за изпълнението на договор с Вас, по силата на който предоставяме подобни дейности.

Освен това, можем да използваме Лична информация, ако сметнем за необходимо да се защитим от риск за сигурността, и можем да споделим подобна информация с правоприлагащите органи, ако е необходимо.

  Обработване   Правно основание за обработване 
Формуляр за контакт Ако попълните и изпратите формуляра за контакт в раздел  Talk To Us | ADAMA ние ще обработваме Вашата лична информация, за да отговорим на Вашите запитвания, коментари, или искания за информация. Ние можем също така да използваме данните, събрани чрез формуляра за контакт, за да установим бизнес отношения с Вас или с организацията, която представлявате. Можем да запазим вашите запитвания за определен период от време за вътрешни административни цели или с цел подобряване на нашите услуги или продукти. ADAMA се позовава на законосъобразни интереси, когато обработва Вашата Лична информация, събрана чрез формуляра за контакт. Когато попълвате формуляра за контакт може по желание да се включите в нашия списък за кореспонденция като обозначите с отметка съответното поле. С регистрацията си в нашия списък за кореспонденция Вие се съгласявате ADAMA да обработва Вашата Лична информация за маркетингови цели и да получавате от нас съобщения от рода на прессъобщения, борсови отчети, актуализации за продуктите и услугите на ADAMA и информация относно нашите събития. ADAMA изпраща горепосочените съобщения на базата на Вашето съгласие.
Вашата кореспонденция с  ADAMA Ако кореспондирате с нас по имейл, по пощата или чрез друга форма на комуникация, ние можем да запазим тази кореспонденция и съдържащата се в нея информация, както и да я използваме, за да отговорим на Вашето запитване, да Ви уведомим за наши събития или продукти или да запазим запис на ваше оплакване.  ADAMA се позовава на законосъобразни интереси, когато обработва Вашата Лична информация за целите на кореспонденцията. 
Бизнес отношения с нашите партньори В хода на нашата дейност събираме данни, които са необходими за изпълнението на договорите с нашите изпълнители, доставчици и други страни. Ако решите да встъпите в бизнес отношения с ADAMA, ние трябва да обработим Вашите данни, за да сключим договор и да го изпълняваме. ADAMA се позовава на необходимостта за изпълнение на договор с Вас, когато обработва Вашата Лична информация.
Ако представлявате друго физическо или юридическо лице   Ако представлявате друго физическо лице (напр. земеделски производител) или юридическо лице (напр. дистрибутор на нашите продукти), ние събираме Вашата Лична информация за целите на контактите и за изпълнение на договора с представляваното от Вас лице. Ако сте търговски представител на някой от дистрибуторите на нашите продукти, ние събираме Вашите данни, за да изпълняваме нови поръчки за нашите продукти, да Ви предоставяме информация относно новите ни продукти или за прилагането на нашите продукти на полето, новини за посевите и метеорологичните условия, информация за икономиката. Правим това, за да подобрим професионалните Ви познания и уменията Ви в областта на продажбите. Ако не сме получили данни директно от Вас, сме ги получили от субекта, когото представлявате. Ако представлявате друго физическо или юридическо лице, ние се позоваваме на легитимния си интерес, когато обработваме Вашата Лична информация.
Бюлетин и маркетингова комуникация

Ако сте се абонирали за някой от нашите бюлетини, например: актуализации на блога, актуализации на продукти, технически актуализации, актуализации за индустрията, ние обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране. Можем да Ви информираме за нашите нови продукти, събития, отстъпки за продуктите ни, информация за полевите и метеорологични условия, и др.

Ако сте ни предоставили по-подробна информация, например видове култури, размер на Вашите ниви, държава или регион, в които са разположени нивите Ви или информация за Вашите предпочитания, можем да ви изпращаме новини, съобразени с Вашите нужди или предпочитания, въз основа на профилиране.

Когато ви изпращаме маркетингови съобщения, ние се позоваваме на Вашето съгласие.
Бизнес събития 

Обработваме лична информация на участници, които са се заинтересували от наша оферта и са решили да ни предоставят данните си за контакт по време на различни събития, организирани от ADAMA, както и на такива, в които ADAMA участва. Те включват фирмени събития, бизнес срещи, търговски изложения, конференции, презентации на наши продукти и други.

По време на горепосочените събития можете да се абонирате и за нашия бюлетин.

ADAMA се позовава на легитимен интерес, когато обработва Вашата лична информация, събрана по време на бизнес събития.
Потребители на уебсайта Използваме "бисквитки", за да ви помогнем да подобрим Вашия опит от използването на нашия уебсайт. В някои случаи бисквитките могат да се считат за лични данни. Можем да събираме бисквитки, които са от съществено значение за потребителското изживяване на уебсайта, както и бисквитки, използвани за функционални, статистически или маркетингови цели. За повече информация, моля, разгледайте нашата Политика за бисквитките.

Когато обработва бисквитки, ADAMA се позовава на Вашето съгласие, на необходимостта за изпълнение на договор с Вас или на легитимен интерес, в зависимост от вида на обработването и бисквитките.

За повече информация относно начина, по който събираме и използваме бисквитки, моля, разгледайте нашата Политика за бисквитките.

Набиране на персонал  ADAMA може да обработва Лична информация за целите на набирането на персонал във връзка с кандидатстване за работа или запитване. ADAMA може да събере данните във Вашата автобиография или друга документация за набиране на персонал, която предоставяте на нас или чрез агенции за набиране на персонал. Обхватът на Личната информация, която обработваме, зависи от информацията, която предоставяте в кандидатурата си. Ако се съгласите, можем да използваме Вашите данни и при бъдещи процеси на набиране на персонал. Правното основание за обработване на лична информация е необходимостта от сключване на договор с Вас или нашият легитимен интерес да осигурим нормативноправно съответствие в процеса на набиране на персонал, включително по отношение на борбата с дискриминацията при наемане на работа. Ако се съгласите да участвате в нашите бъдещи процеси за набиране на персонал, ние ще се позоваваме на Вашето съгласие при обработката на Вашите данни.
My ADAMA

My ADAMA е онлайн услуга за клиенти на ADAMA (т.е. земеделски производители, агрономи и други специалисти) Чрез My ADAMA ние информираме регистрираните потребители за метеорологичните условия във Вашия регион, информация за растителна защита, информация за пазара, събития на ADAMA или публични събития, както и за нашите продукти и услуги.

В процеса на откриване на профил събираме Вашите лични данни: имейл, име, фамилия, страна/регион, град и професия. Предоставянето на тези данни е доброволно, но е необходимо, за да се регистрирате в My ADAMA.

Ще обработваме Вашите Лични данни и за целите на сигурността и анализа, за да разберем как потребителите използват и взаимодействат с My ADAMA. Това също така ще ни помогне да подобрим услугата My ADAMA.

Специално подбрани новини

Ако предоставите допълнителна информация в процеса на регистрация, например видове култури и размер на земята, ние можем да Ви препоръчаме нашите продукти, услуги и съвети за отглеждане на растения, които най-добре отговарят на Вашите нужди. Предоставянето на допълнителни данни не е задължително.

Бюлетин на ADAMA

По време на регистрацията можете да се абонирате за бюлетина на ADAMA, за да получавате актуални новини за нашите продукти. Моля, разгледайте раздел: e) Информационен бюлетин и маркетингова комуникация. Можете да се откажете от абонамента си за бюлетина на ADAMA по всяко време, като промените предпочитанията си в Настройки на профила.

Създаване на моя профил в ADAMA

Ако изберете да се регистрирате в My ADAMA с Вашия имейл, ще Ви изпратим връзка за потвърждаване на Вашия акаунт.

След като кликнете върху връзката, ще можете да завършите регистрацията.

ADAMA Ви позволява да създадете профил в My ADAMA и да влезете, за да използвате My ADAMA чрез Вашия профил в платформи на трети страни, като Google, Twitter и Facebook.

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин да ни предоставите достъп до Вашия профил в платформа на трета страна, ние може да съберем Лична информация, която вече е свързана с Вашия профил в тази платформа, като например Вашето име, имейл адрес, дейности или списък с контакти, свързани с този профил.

Възможно е също така да имате възможност да споделяте допълнителна информация с ADAMA чрез профила си в услугата за социални медии на трета страна. Ако решите да предоставите подобна Лична информация, по време на регистрацията или по друг начин, Вие давате разрешение на ADAMA да я използва, споделя и съхранява по начин, съответстващ на настоящата Политика за защита на личните данни.

Ако си създадете профил в My ADAMA, ние ще обработваме Вашите Лични данни, за да сключим и изпълним договор с Вас. Когато обработваме Вашите данни за целите на сигурността, за аналитични цели или за подобряване на нашите услуги, ние се позоваваме на нашия законосъобразен интерес.
Електронен подпис

Този раздел е предназначен за нашите контрагенти или потенциални контрагенти, бизнес партньори и инвеститори, от които се изисква да подпишат с нас договори и/или други документи по електронен път (например чрез DocuSign и/или други инструменти).

 

Вашите Лични данни, събрани при електронното подписване на документ, се обработват за целите на изпълнението на дейността, по-специално за сключване и изпълнение на договори между ADAMA и изпълнители или потенциални изпълнители, бизнес партньори и инвеститори, за спазване на законови или регулаторни изисквания, за водене на съдебни дела и защита по искове и за предотвратяване, разкриване и разследване на измами.

 

Когато използвате DocuSign или други инструменти за електронен подпис, може да събираме Ваша лична информация, например: име, длъжност, IP адрес, подпис.

 

Възможно е да споделим Вашите данни с наши изпълнители, потенциални изпълнители, бизнес партньори, инвеститори и други дружества в рамките на Групата ADAMA. Ние

може също така да споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (напр. DocuSign и доставчици на облачни услуги)

Правното основание за обработване на Вашата лична информация е необходимостта от сключване и изпълнение на договор с Вас или, ако представлявате само наш изпълнител, потенциален изпълнител, бизнес партньор или инвеститор, нашият законосъобразен интерес. 

Как можем да споделяме лична информация

Ние можем да споделяме Лична информация за посетителите на нашия Сайт между компаниите от нашата глобална група ADAMA, включително в страни без адекватна защита на данните, за цели, свързани с дейността на тези компании. Можем също така да споделяме Лична информация за посетителите на уебсайта с трети страни, за да спазим закона, съдебни разпореждания или правни процедури; да наложим или приложим нашите споразумения или да защитим себе си и своите права, по силата на закона, когато подобна Лична информация се прехвърля като част от продажба на активи.

Ще предоставяме обобщени данни за закупени продукти и услуги, интереси на посетителите, демографски данни и друга информация, събрана от нашия Сайт, на търговски партньори, рекламодатели и други заинтересовани страни, за да могат те да научат кои продукти и услуги са най-популярни за нашите клиенти. Обобщените данни ще бъдат в анонимна групова статистическа форма и няма да бъдат свързани с конкретно лице.

 

Споделяме Вашата Лична информация с нашите клиенти, както и с нашите доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име за целите, описани по-горе. По-специално, споделяме Лична информация с доставчици на маркетингови услуги, хостинг услуги и ИТ поддръжка. Доставчиците на услуги са задължени по закон и/или договор да защитават поверителността и сигурността на Личната информация и да използват Личната информация само за предоставяне на исканите от нас услуги в съответствие с приложимото законодателство.

 

Споделяме Вашата Лична информация с други дружества, продавачи и бизнес партньори, които изпълняват определени функции за нас, като тези дружества са отговорни сами да определят целите и/или средствата за обработката и за законосъобразността на обработката, по-специално банки, финансови институти и дружества за кредитни карти.

 

Международен пренос на лична информация

Като се има предвид, че дружествата от Групата ADAMA са разположени и предоставят услуги по целия свят, се налага да предаваме Вашата Лична информация в международен план. Някои държави извън Европейското икономическо пространство, в които се намират дружествата от групата, а именно Израел и Швейцария, са официално признати за държави, които осигуряват адекватно ниво на защита на Личната информация. Прехвърлянето на Лична информация към други държави извън  ЕИП, които нямат същото ниво на защита на Личната информация, както в ЕИП, се извършва въз основа на нашето Споразумение за обмен на данни в рамките на групата, което се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за пренос на данни, и в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Някои от доставчиците на услуги и други трети страни, с които споделяме Лична информация, може също да се намират в държави извън ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на Личната информация. Предаването на данни на тези трети страни се извършва чрез приемлив механизъм за законосъобразно предаване на данни, от рода на стандартните договорни клаузи на ЕС за предаване на данни, например.

Моля, пишете на нашия електронен адрес за контакт, посочен по-долу, ако искате да получите допълнителна информация или копие, ако е налично, от съответния механизъм за прехвърляне на данни.

 

Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация

Съхраняваме Вашата Лична информация, която получаваме за Вас чрез този Сайт, не по-дълго, отколкото е разумно необходимо за целта/целите, за които същата е била събрана, но като цяло съхраняваме подобна Лична информация във файл за не повече от една година. В определени случаи Личната информация може да бъде съхранявана за по-дълъг период от време, за да се спазят законови задължения или за установяването, упражняването или защитата по правен иск, в съответствие с приложимите закони.

 

Вашите права, свързани с личната информация

Следните права във връзка с обработката на Вашата Лична информация се отнасят за Вас само ако посещавате нашия уебсайт от ЕС или когато Общият регламент за защита на данните или други приложими закони за защита на данните в ЕС предвиждат това, и се подчиняват на условията, определени в тях.

 

В случаите, когато дружествата от Групата ADAMA действат като съвместни администратори на лични данни, можете да упражните тези права по отношение на и срещу всяко от тях. Дружествата от Групата ADAMA, които действат като съвместни администратори на лични данни, са сключили споразумение, отразяващо съответните им роли и взаимоотношения. Моля, свържете се с нас, ако искате да научите повече за това договорно споразумение.

 

Достъп

Имате право да получите от нас потвърждение, ако Вашата Лична информация се обработва, съответната информация за подобно обработване, както е предвидено  от приложимите закони на ЕС за защита на данните, както и копие от обработваната Лична информация.

 

Коригиране

Имате право да Ви осигурим коригиране на неточна Лична информация, отнасяща се до Вас, както и попълване на непълна Лична информация. Въпреки това, няма да бъдат разрешени промени в Личната информация, когато промяната би довела до невярна информация или би променила вече извършена транзакция с нас.

 

Възражение

Имате право да възразите срещу обработката на Вашата Лична информация на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

 

Можете също така да възразите по всяко време срещу обработката на Личната Ви информация за маркетингови цели. (Моля, обърнете внимание, че дори да възразите срещу използването на Лична информация за целите на директния маркетинг, ние все пак ще Ви изпращаме съобщения за транзакции във връзка с услугите, които сте закупили от нас. Те включват отговори на Ваши въпроси и информация за услугата, която сте закупили от нас).

 

Преносимост

Имате право да получавате Личната информация, отнасяща се до Вас, която сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да предавате тази Лична информация на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.

 

Ограничаване

Можете да поискате ограничаване на обработката на Вашата Лична информация.

 

Изтриване 

Можете да поискате да изтриете (заличите) Личната си информация.

 

Право на подаване на жалба

Също така, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на ЕС по местоживеене, месторабота или мястото, където е възникнал проблемът, който е предмет на жалбата.

 

Право на отказ или оттегляне на съгласието

Имате право да откажете да дадете съгласието си и можете да оттеглите (с действие за в бъдеще) предварително предоставеното от Вас съгласие за обработване на Лична информация по всяко време, без това да има неблагоприятни негативни последици. 

Законосъобразността на обработката на Вашата Лична информация, извършена преди оттеглянето на Вашето съгласие, няма да бъде засегната.

 

Приставки за социални медии 

Нашият Сайт включва приставки за социални медии, например Facebook, Twitter, LinkedIn и Google ("Приставки за социални медии"), които можете да използвате, за да препоръчвате съдържанието на нашите уебстраници на своите приятели и семейство.

 

Допълнителна информация за Приставките за социални медии, както и за обхвата и целта на обработката на данни от техните доставчици, можете да разгледате в Политиката за защита на личните данни на доставчика на социалните медии.

 

Моля, разгледайте Политиката за защита на личните данни на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Моля, разгледайте Политиката за защита на личните данни на Twitter: http://twitter.com/privacy 

Моля, разгледайте Политиката за защита на личните данни на Google: https://policies.google.com/privacy

 

Facebook

Ако сте посетили Facebook и посетите нашия Сайт, браузърът изпраща информация на Facebook. Данните, които се предават на Facebook, могат да включват информация от рода на Вашия потребителски идентификатор, уебсайта, който посещавате, дата, час и друга информация, свързана с браузъра. Facebook записва част от тази информация и може да я използва за подобряване на своите продукти и услуги и за рекламни цели. Ние нямаме влияние върху обхвата или съдържанието на данните, които се събират от Facebook с помощта на тези приставки. Чрез интегрирането на приставката Facebook получава информация, че сте отворили съответната страница на нашия Сайт. Ако сте влезли в потребителския си профил във Facebook, докато посещавате нашия Сайт, Facebook може да присвои посещението на този профил. Когато взаимодействате с Приставките за социални медии, например чрез използване на бутона "харесвам" или оставяне на коментар, информацията за това се прехвърля директно към Facebook и се съхранява там. Ако искате да не допускате подобно прехвърляне на данни, трябва да излезете от профила си във Facebook, преди да посетите нашия Сайт. За целта и обхвата на събирането на данни, както и за по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и за свързаните с това Ваши права и възможности за настройка за защита на личните Ви данни, моля, разгледайте Политиката за защита на личните данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

 

LinkedIn

Ние използваме приставка, предоставена от LinkedIn ("LinkedIn"). Тази приставка може да бъде разпозната по логото на LinkedIn в бутона "Споделяне". Когато извикате страница на нашия Сайт с такъв бутон, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на LinkedIn и LinkedIn ще получи информация, че Вие и Вашият IP адрес сте посетили този Сайт. Ако сте влезли в профила си в LinkedIn, когато щракнете върху бутона "сподели" в LinkedIn, LinkedIn може да присвои посещението на този профил. Ние нямаме влияние върху обхвата или съдържанието на данните, които се събират от LinkedIn с помощта на тази приставка. За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на тези данни от LinkedIn, както и относно Вашите права в това отношение и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни, моля, разгледайте Политиката за защита на личните данни на LinkedIn.

 

Twitter

Този Сайт използва бутони на Twitter, ("Twitter"). Тази приставка може да бъде разпозната по логото на Twitter или думите "twitter" или "tweet". Наред с други неща, бутоните на Twitter позволяват споделяне на текст или страница от този Сайт в Twitter. Когато извикате страница от нашия Сайт с подобен бутон, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Twitter и съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено към Вашия браузър, който ще го включи в Сайта. Ние нямаме влияние върху обхвата или съдържанието на данните, които се събират от Twitter с помощта на тези бутони. Според информацията, предоставена от Twitter, данните от дневника, например Вашият IP адрес, сайтът, до който сте имали достъп преди това, и др., впоследствие се предават на Twitter. Допълнителна информация по този въпрос е налична в декларацията за поверителност на данните на Twitter на адрес http://twitter.com/privacy .

 

GoogleAnalytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google. ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", за да ни помогне да анализираме как потребителите използват Сайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на Сайта от Ваша страна чрез интегрирането на приставката, Google получава информация, че сте извикали съответната страница на нашия Сайт. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на Сайта от Ваша страна, ще бъде предадена и съхранена от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като се откажете от проследяване от Google Analytics с действие за в бъдеще, като изтеглите и инсталирате добавката за браузъра Google Analytics opt-out за Вашия текущ уеб браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Друга информация

 

Сигурност на данните, пренос през интернет

Ние се ангажираме да съхраняваме безопасността на Вашата лична информация. Въпреки това, не е възможно да се гарантира абсолютна сигурност на Личната информация. Ако имате някакви опасения, че Вашият акаунт в MY ADAMA или Лична информация са изложени на риск, например ако някой е използвал Вашия акаунт, моля да се свържете с нас незабавно.

 

Защита на непълнолетни лица

Ние не събираме, обработваме и не разкриваме съзнателно лична информация от непълнолетни лица под 16-годишна възраст, без да сме получили предварително съгласие от родителите или от лице с родителска отговорност.

 

Местни закони и разпоредби

Настоящата Политика за защита на личните данни е предназначена да бъде в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни на всяка държава, от която се събира Лична информация. Доколкото законите на определена държава ни забраняват да използваме и споделяме Лична информация по начин, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни и нашите практики следва да се считат за променени, за да бъдат в съответствие с подобни местни закони.

 

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни или искате да упражните правата си, моля да се свържете се с нашия главен служител по поверителността на адрес: privacy.officer@adama.com , или:

 

Адрес:                 ADAMA Agricultural Solutions Limited Golan street, Airport City, Israel