Премини към основното съдържание

Етичен кодекс

ADAMA Agricultural Solutions [1] е глобална компания, която осъществява своята дейност в повече от 100 държави по света, в променяща се работна среда, произтичаща, наред с другото, от различията в културата, обичаите и правната система на всяка една държава. Дружеството отдава голямо значение на приемането на Етичния кодекс, който ще насочва всички служители, мениджъри и работници на Дружеството [2] относно правилата за поведение, изисквани от тях като представители на Дружеството при взаимоотношенията им с държавните органи, доставчиците, потребителите, конкурентните търговски органи и общността, в която Дружеството извършва своята дейност, включително помежду си. Етичният кодекс не установява нови правила за поведение, а формализира приетите и обичайни правила за поведение на Дружеството. Дружеството и неговите служители трябва винаги да се стремят да подобряват и популяризират Етичния кодекс, който е приложим спрямо тях.

За да разгледате целия Етичен кодекс, моля да го изтеглите от дясната страна на тази страница.

[1]  В настоящия Кодекс терминът "ADAMA" или " Дружеството" означава ADAMA Agricultural Solutions Ltd., включително всяко дъщерно дружество, което притежава, пряко или косвено.

[2]  В настоящия Кодекс терминът "Служител" означава служител на ADAMA, включително лице, заемащо длъжност в Дружеството, и лице, предоставящо услуги на Дружеството (управленски услуги, консултантски услуги и др.)