דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

אופיר

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים

Ofir big.jpg

מידע כללי

אופיר 2000 הינו תכשיר להדברת מחלות לשימוש במגוון עצי פרי, ירקות ופרחים.

התכשיר מכיל את החומר הפעיל פנקונזול, מדביר מחלות מקבוצת הטריאזולים (G1) המעכב סנטזת סטרולים (SBI) בפטריות.

פנקונזול הינו חומר סיסטמי הנספג ע"י העלה ונע במערכת ההובלה במעלה הצמח. פנקוקונזול יעיל להדברת מחלות הקמחון במספר רב של גידולים.

שילובים

תפוח

ניתן לשלב עם הליוגופרית, דורסן ת״מ, מסאי א״ר, מץ׳ ת״מ, ספיידר ת״מ ומוליט ת״ר.

מלפפון

ניתן לשלב עם אקרובט ג״ר, ורטימק ת״מ, טריגרד א״ר, מץ׳ ת״מ, רידומיל גולד MZ ג״ר ואויסקט א״מ.

קישוא

ניתן לשלב עם אקטרה.

מלון

ניתן לשלב עם פרוקליים ת״מ.

פלפל

ניתן לשלב עם טריגרד א"ר, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ, ורטימק ת"מ, מוליט ת"ר, מסאי א"ר, טרייסר אולטרה ת"מ וסקור ת"מ.

תות שדה

ניתן לשלב עם מסאי א"ר, סוויץ' ג"ר, ורטימק ת"מ, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ ומוליט ת"ר.

אפרסק/נקטרינות

ניתן לשלב עם הליוגופרית.