דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

אפולו 50

תרכיז רחיף קוטל אקריות

Apollo 50

מידע כללי

אפולו הינו קוטל אקריות המיועד לקטילת ביצים ודרגות צעירות של האקרית. אפולו אינו קוטל אקריות בוגרות.

אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים.

כאשר יש נגיעות באקריות בוגרות, יש להוסיף לתרסיס תכשיר הקוטל את הדרגות הבוגרות.

לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע. במידת הצורך יינתנו ריסוסים נוספים בתכשירים הקוטלים אקריות בוגרות.

ניתן לשלב אפולו עם קוטל האקריות מיטק.