Izlaist
Herbicīdi

Trimmer® 50 SG

Selektīvs, sistēmas iedarbības

Trimmer® 50 SG

Mūsu risinājums

Trimmer® 50 SG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema skviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju.

Augi galvenokārt to uzņem caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība.
Trimmer® 50 SG graudaugos labi iznīcina lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Dažas stundas pēc apstrādes tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1-3 nedēļām. Izturīgākās sugas, kas nav iznīcinātas, Trimmers 50 š.g. nomāc.

Visefektīvākā un ātrākā iedarbība uz nezālēm ir, ja tās apsmidzina dīgļlapu līdz 2-4 lapu stadijā.

Lietojot, vienmēr tiek rekomendēts tvertnes maisījumā pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 litriem darba šķidruma ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos un 25 ml virsmas aktīvās vielas uz 100 litriem darba šķidruma vasarāju graudaugos ar stiebrzāļu pasēju. Virsmas aktīvo vielu rekomendējams pievienot arī maisījumos ar preparātiem, kuri satur darbīgo vielu fluroksipirs 180 g/l, Kemira MCPA 750 š.k., piretroīdu insekticīdiem.

Pēc līdzšinējās pieredzes Trimmer® 50 SG. var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos lietojamiem preparātiem, kurus paredzēts lietot tajā pašā laikā.
Sagatavojot tvertnes maisījumu, smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Trimmer® 50 SG. un pārliecinās, ka tas ir pilnībā izšķīdis, pēc tam, nepārtraukti maisot, vienu no augstāk minētajiem preparātiem.

Pēc ražas novākšanas laukā, kur lietots Trimmer® 50 SG, var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi. Nākamā gada pavasarī var sēt visus kultūraugus. Ja ar Trimmer® 50 SG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle

Kaitīgais organisms Deva, kg/ha Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t
Divdīgļlapju nezāles 0.015 –

0.030
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 mL uz 100 L darba šķidruma
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 l/ha.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Nogaidīšanas laiks: 60 dienas.

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Kaitīgais organisms Deva, kg/ha Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t
Divdīgļlapju nezāles 0.0150-

0.0225
Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 mL uz 100 L darba šķidruma
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 l/ha.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Nogaidīšanas laiks: 60 dienas.

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju

Kaitīgais organisms Deva, kg/ha Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, L/t
Divdīgļlapju nezāles 0.0150 Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12- 39), kad stiebrzāles ir 2-3 lapu stadijā (AS 12-13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 mL uz 100 L darba šķidruma
 • Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 l/ha.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Nogaidīšanas laiks: 60 dienas.

Iepakojums

 • 0.15 kg
 • 1.5 kg