Overslaan en naar de inhoud gaan
fruit van dichterbij bekijken - foto

Brevis

Brevis is een unieke en vernieuwende technologie om vruchten te dunnen.

Brevis® is speciaal geformuleerd voor veilig gebruik in appels en peren in de periode kort na de bloei. Omdat dit product de fotosynthese beïnvloedt, onderscheidt het zich van de andere dunmiddelen, die veelal zijn gebaseerd op beïnvloeding van de hormoonhuishouding in de plant.

brevis fles afbeelding

Veelgestelde Vragen

Meer informatie over Brevis

Hoe werkt Brevis?

De actieve stof metamitron verstoort de photosyntese voor een periode van een tot drie weken, afhankelijk van het aantal toepassingen en de dosering. Omdat er minder koolhydraten worden gevormd ontstaat er competitie tussen de vruchten onderling en met de scheuten. De kleinere, minder sterke vruchten blijven in groei achter en zullen vervroegd vallen. De andere component in Brevis bevat Calcium, een belangrijke component voor kwaliteitsverbetering maar draagt ook bij aan de gewasveiligheid in de zo gevoelige periode na de bloei.

Wie ontdekte de technologie?

Uit onderzoek door oa Byers in 2002 werd aangetoond dat photosyntese remmers (oa metamitron) vruchtdunning kunnen stimuleren. Al langer was bekend dat het beschaduwen van fruitbomen ca 3 weken na volle bloei de vruchtrui bevorderen. Uiteindelijk is Brevis verder ontwikkeld door het onderzoeks team van het fruit research station in Jork (DE) en heeft ADAMA de toepassing als vruchtdunner gepatenteerd.

Wat betekent de naam Brevis?

Na toewijzing van het patent heeft ADAMA het nieuwe product de toepasselijke merknaam Brevis (kort in latijns) gegeven. Toepasselijk omdat “kort” van toepassing is op de relatief korte werkingsduur en de korte wachttijd.

Hoe effectief is Brevis?

In meer dan 300 proeven en met de ondersteuning van de beste experts in vruchtdunning over de hele wereld vertoonde Brevis de meest uniforme en consistente vruchtdunning in vergelijking met de commerciele standaard. Zelfs in landen waar Carbaryl nog wordt gebruikt heeft Brevis een meerwaarde door zijn sterke werking. Door de onafhankelijkheid van de temperatuur op het moment van toepassing en de mogelijkheid voor een 2e behandeling is Brevis zeer flexibel inzetbaar.

Wat maakt Brevis uniek?

Vanwege de unieke combinatie van hoge effectiviteit, gewasveiligheid en kwaliteitsvoordelen voor de teler. Brevis is geen hormoon en heeft een uitstekend toxicologisch profiel, is veilig voor bijen en nuttige insecten en laat geen residue achter in het fruit.

Hoe wordt Brevis toegediend?

De werkzame stof is beperkt systemisch en wordt via het blad opgenomen. Een goede depositie is van belang omdat op de delen die niet goed geraakt worden er geen werking zal zijn. De toelatings proeven zijn uitgevoerd in watervolumes tussen 1000 en 1500 L/ha. Bij gebruik van moderne apparatuur met een optimale verdeling kan het watervolume omlaag. Brevis moet op droog blad worden toegepast en is regenvast na 2 uur.

Wanneer en waar wordt Brevis ontwikkeld en geregistreerd?

In 2013 kreeg Brevis een toelating in Servie. In de zuidelijke zone van Europa was Italie in 2014 het eerste land met een registratie, gevolgd door Griekenland. In dat jaar werd ook in Zwitserland en Israel een toelating afgegeven. In 2015 zullen na Spanje, Frankrijk en België registraties volgen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Onderzoek loopt in US, Japan, Zuid Amerika, Australie en Nieuw Zeeland.

Hoe veilig is Brevis?

Door zijn uitstekende toxicologisch en eco-toxicologisch profiel, geen belangrijke label beperkingen, korte re-entry periode en veiligheid voor nuttige insecten past Brevis in een IPM schema. Dankzij Brevis kan het aantal vruchtdunnings toepassingen verder omlaag.

Kan ik een deel van de boom behandelen?

Uit proeven is gebleken dat Brevis werkt op het deel van het gewas dat in contact is gekomen met het product. In sommige gevallen is het nodig om voor de 2e toepassing alleen het bovenste deel van de boom te behandelen. Juist boven in de boom blijven soms teveel vruchten te klein en is een correctie noodzakelijk.

Kan Brevis de scheutgroei remmen?

Deze vraag komt voort uit het feit dat de vruchtgroei wordt geremd op een moment dat ook de scheutgroei volop bezig is. We hebben in vele proeven bij zowel appels als peren op het PCF gedurende 4 jaar de scheutgroei gemeten aan het eind van het groeiseizoen. Zelfs met de dubbele dosering werd er geen afname geconstateerd. Brevis kan dus niet als scheutgroeiremmer worden gebruikt.

Kan ik Brevis mengen?

In proeven in 2014 is Brevis gemengd met Merpan/Captan en bitterzout. De mengbaarheid was goed maar in een proef in 2015 in peer werd dunning versterkt. Er is meer onderzoek nodig naar deze effecten en voorlopig raden wij aan om geen combinaties met meststoffen te maken. Gebruik met of na olie of oliebevattende producten kan eveneens een versterkte opname geven met negatieve gevolgen. Ook bij gebruik van opname bevorderende uitvloeiers raden wij een interval aan minimaal 7 dagen.

Hoe belangrijk is het weer na Brevis?

Bij donker weer met hoge nachttemperaturen werkt Brevis het sterkst. Dit komt omdat er minder assymilaten worden gevormd die ook nog eens sneller afbreken. Omgekeerd zal bij zonnig weer en lage nachttemperaturen het omgekeerde ontstaan. Deze condities spelen mee bij de beslissing om de bespuiting eventueel te herhalen.

Kan het dunnende effect voorspeld worden?

ADAMA is bezig met de ontwikkeling van een speciale meter die de mate van photosynetische stress kan meten. Er wordt gewerkt aan een model waarmee kan worden voorspeld of een 2e toepassing nodig is en in welke dosering. De eerste resultaten zijn hoopvol en we verwachten over een of twee jaar daarmee op de markt te komen.

Video

Formulering

Brevis is geformuleerd als een oplosbaar granulaat (SG) met als belangrijkste actieve stof metamitron (15%). De andere component is calcium, een belangrijk mineraal voor pitvruchten in de vroege ontwikkeling van het gewas. Door de speciale formulering met de toevoeging van calcium is het risico op gewasschade minimaal. De actieve stof verstoort het fotosynthese systeem waarbij het electronen transport tot 60% wordt verminderd. Gedurende de stress periode van gemiddeld 2 weken worden minder koolhydraten geproduceerd wat leidt tot een toename van de natuurlijke vruchtval. Het niveau van vruchtdunning is gerelateerd aan de dosering en wordt beinvloed door diverse omstandigheden zoals groeikracht, rasgevoeligheid en weersomstandigheden na de behandeling. In proeven is gebleken dat in sommige gevallen hogere doseringen van Brevis hebben geleid tot zichtbare bladschade in de vorm van bladverbranding aan de buitenzijde en/of tussen de nerven. Er zijn nooit nadelige effecten waargenomen op opbrengst of kwaliteit (verruwing).

fruit meten

Ontwikkeling

Brevis is ontwikkeld in samenwerking met de leidinggevende onderzoekers op het gebied van vruchtdunning in Europa en daarbuiten. In meer dan 300 proeven gedurende een periode van 6 jaar werd de effectiviteit van Brevis wereldwijd getest en bewezen op een groot aantal appel-en perenrassen onder verschillende groeicondities.

Registraties

Brevis zal worden geregistreerd in de belangrijkste fruit landen in een flexibele dosering tussen 0.75 kg/ha/haag en 1.5 kg/ha/haag met maximaal 2 toepassingen per jaar. Het aanbevolen tijdstip voor de eerste toepassing is bij een vruchtdiameter van 8-10 mm met een eventuele 2e toepassing op 12-14 mm. Geadviseerd wordt de 1e toepassing al bij 8 mm uit te voeren. In de praktijk kan een 2e behandeling nodig zijn die dan rond de 14 mm kan worden toegepast. Tussen de behandelingen moet minimaal 5 dagen zitten.

fruit van dichterbij bekijken - foto

Waarom is vrucht dunning belangrijk?

Om een regelmatige produktie van hoge kwaliteit te kunnen telen is een optimaal vruchtbehang essentieel. De mate van groei en de bloeiomstandigheden, de bestuiving en de vruchtzetting bepalen het uiteindelijk aantal vruchten dat in de meeste jaren het gewenste aantal ruim overschrijdt. Vruchtdunning is een noodzakelijke teeltmaatregel en kan chemisch, mechanisch of met de hand worden uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen van een effectieve vruchtdunning?

Wanneer de vruchtdunning effectief is uitgevoerd worden de productiekosten verlaagd, stijgt het aantal vruchten in het hogere marktsegment en worden beurtjaren voorkomen. Minder arbeidkosten en een hogere kwaliteit leiden tot een beter inkomen voor de teler.

Peer

Brevis kan gebruikt worden op appels en peren vanaf het 8mm stadium (diameter van de topvrucht) tot aan het 16mm stadium. Toepassingsdoseringen in de verschillende landen waar Brevis is geregistreerd variëren van 1.1 kg/ha tot 2.25 kg/ha/; met een maximum van 2 toepassingen per seizoen; een interval van 5-10 dagen tussen toepassingen; een totale maximum dosering van 4,5 kg/ha en heeft een veiligheidstermijn van 60 dagen. Brevis moet worden toegepast met een hoeveelheid water van 1000 tot 1500L/ha.

  1. Toegelaten in appels en peren
  2. 1e bespuiting bij 8 mm vruchtmaat (diameter topvrucht)
  3. Eventueel 2e toepassing met interval 5-10 dagen bij 12 mm vruchtmaat
  4. Dosering per toepassing tussen 1.1 -2.25 kg/ha, in totaal maximaal 4.5 kg/ha
  5. Water hoeveelheid 1000 tot 1500 L per ha en wachttijd 60 dagen
peren groeien

In de meeste jaren is de vruchtzetting zodanig dat er te veel vruchten groeien die vervolgens te klein blijven en niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de markt. Een andere reden om vruchtdunning uit te voeren is het voorkomen van beurtjaren.

Vruchtdunning kan op vier tijdstippen worden uitgevoerd:

1. Gedurende bloei (bloemdunning)

2. Op jong vruchten na de zetting (vruchtdunning)

3. Kort na de junirui (handdunning)

4. Kort voor de pluk (kwaliteitsdunning)

boomgaard

Meer informatie

Bloemdunning

Om in een vroeg stadium de vruchtzetting te verminderen en daardoor de knopaanleg te bevorderen. Het kan zowel chemisch als mechanisch worden gedaan. Ammonium thiosulphate (ATS), ethrel en 1-naphtylacetamide acid (NAAm) zijn de meest gebruikte bloemdunners. Een bezwaar tegen bloemdunning is dat in gebieden waar nachtvorst kan voorkomen er een risico is op te weining vruchten bij de oogst. Telers zijn dan voorzichtig met het gebruik van bloemdunnende middelen.

Vruchtdunning

Vanaf 6-8mm: om jonge vruchten te dunnen tussen 6 en 16 mm werd in het verleden vooral carbaryl gebruikt. Sinds het verbod op deze stof werden de planthormonen 6-benzyladenine en naphtylacetic acid (NAA) de belangrijkste vervangers. Onder praktijkomstandigheden echter is de werking van BA vaak onvoldoende vanwege de temperatuursgevoeligheid (T>18°C). Voor NAA geldt dat er een risico bestaat van pygmee vruchten die voor de markt niet interessant zijn (<60mm). Ruim 20 jaar geleden werd metamitron (Brevis) ontdekt als meest veilige en veelbelovende fotosyntheseremmer. Het middel is effectief op alle varieteiten bij een vruchtmaat toepassing van 8 tot 16mm. Groot voordeel is dat een fotosynteseremmer niet afhankelijk is van de temperatuur op het moment van toepassen.

Handdunning

Wordt kort na de natuurlijk vruchtrui uitgevoerd met de hand, meestal bij een vruchtmaat van 20mm en meer. Handdunning is een hoge kostenpost die soms hoger is dan kosten van snoei in de winter. Kosten van handdunning kunnen oplopen tot 4000 euro per hectare. Daar komt bij dat het aantal vruchten dat wordt gedund met de hand vaak nog niet toereikend is. Een goede handdunning is niet gemakkelijk en wordt vaak onvolledig uitgevoerd.

Kwaliteits dunning

Voor de oogst: deze vorm van handdunning wordt kort voor de pluk uitgevoerd en geeft de teler de mogelijkheid om de kwaliteit van het fruit te vergroten. Door het verwijderen van scheve of door schurft aangetaste vruchten wordt het visuele beeld sterk vergroot. Een goede chemisch dunning zou in het beste geval nog een beperkt aantal handdunuren moeten overlaten.

Conclusie

Dunnen van vruchten is een belangrijke teeltmaatregel om de kwaliteit te verbeteren en de winst van de teler te vergroten. Het voordeel van chemisch dunnen van vruchten met Brevis na de bloei is:

  1. Door het later in te zetten is het beeld van de zetting duidelijker. Door een consistente werking op de jonge vruchten kan bloemdunning achterwege blijven. Het risico van vorstschade wordt hiermee kleiner.
  2. Ten opzichte van handdunning levert vroege chemische dunning grovere vruchten en het versterkt de bloemknop aanleg.
  3. Belangrijke besparing op de kosten van handdunning maar ook lagere kosten van plukken, sorteren en bewaren.