Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Fytofol 80 WG

Multisite en preventieve schimmelbestrijder

Fytofol 80 WG

Onze oplossing

Recentelijk is de toelating van Fytofol 80 WG uitgebreid: het middel is nu ook toegelaten voor boldompeling en gewasbespuitingen in de teelt van alle bloembol- en -knolgewassen.

Fytofol 80 WG is een sterke, preventieve schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet (80%). Folpet is een zogenaamde multisite: het grijpt in op meerdere punten van de levenscyclus van de schimmel en verlaagt daarmee de selectiedruk. Ofwel: minder risico op resistentie-ontwikkeling. Frequent gebruik, eventueel in wisselschema’s, is mogelijk.

Fytofol 80 WG is snel regenvast door de folpet in de formulering. Fytofol 80 WG is mengbaar en bruikbaar met andere fungiciden en insecticiden.

  • Toegelaten in alle bloembol- en -knolgewassen
  • Boldompeling én gewasbespuiting
  • Preventieve werking
  • Zeer lage kans op resistentie
  • Snel regenvast