Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Fytofol 80 WG

Multisite en preventieve schimmelbestrijder

Fytofol 80 WG

Fytofol™ 80 WG: Fungicide als sterke, preventieve schimmelbestrijder

Fytofol™ 80 WG is een sterke, preventieve schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet (80%). Folpet is een zogenaamde multisite: het grijpt in op meerdere punten van de levenscyclus van de schimmel en verlaagt daarmee de selectiedruk. Ofwel: minder risico op resistentie-ontwikkeling. Frequent gebruik, eventueel in wisselschema’s, is mogelijk. Fytofol 80 WG is toegelaten voor boldompeling en gewasbespuitingen in de teelt van alle bloembol- en -knolgewassen.

Fytofol™ 80 WG in een oogopslag

  • Toegelaten in alle bloembol- en -knolgewassen
  • Boldompeling én gewasbespuiting
  • Preventieve werking
  • Zeer lage kans op resistentie
  • Snel regenvast door de folpet in de formulering
  • Mengbaar en bruikbaar met andere fungiciden en insecticiden.
Gewasinformatie

Kijk voor de toelating in meer informatie, op het CTGB.

GEWAS TYPE TOEPASSING WERKZAAMHEID AANNEMELIJK TEGEN DOSERING MAX AANTAL TOEPASSINGEN (INTERVAL)
Wijndruif (onbedekte teelt) Gewasbehandeling  Valse meeldauw (Plasmopara viticola) 1,8 kg/ha 10 per teeltcyclus
Gladiool, Hyacint, Lelie, Narcis m.u.v. grofbollige narcis, Iris, Krokus, Tulp (allen onbedekte teelt) Dompelbehandeling  Fusarium (Fusarium spp.) 1% (1 L per 100 L water) 1
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt) Gewasbehandeling  Grauwe schimmel (Botrytis spp.) 1,0 kg/ha 2