Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Spirit®

Uitstekende bescherming in kritieke periodes

Spirit

Algemene informatie

Onze oplossing

Met het product Spirit hebben we een sterke combinatie van voorkomen en genezen in één product. Tebuconazool kan door zijn systemische werking een infectie stilzetten door de schimmel te doden, zelfs als deze de plant al is binnengedrongen; folpet zorgt voor een preventieve werking door te voorkomen dan schimmelsporen kiemen op het blad van de plant. Bovendien maakt folpet de het product zachter voor het gewas en snel regenvast. Door de sterke werking op vuurstelen (veroorzaakt door Botrytis) kan Spirit in bloembollen het best worden toegepast tijdens of na de bloei. In de boomkwekerij wordt Spirit ingezet tegen bladvlekken, veroorzaakt door Phoma en Septoria.

  • Spirit is snel regenvast
  • 1 toepassing mogelijk in de bloembollen

Zie hieronder de toelatingen per gewas.

Toelatingen per gewas

Boomkwekerijgewassen

Dosering: 0,35 % (0,35 liter middel per 100 l water, maximaal 400 liter water per ha toepassen), ter voorkoming van aantasting door bladvlekken, veroorzaakt door Phoma spp. en Septoria spp. Maximaal 2 toepassingen en 2,1 l/ha per teeltseizoen.

Toegelaten in de onbedekte teelt van lage boomkwekerijgewassen (<50 cm.) en lage vaste planten (<50 cm.).

Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.

De 1e behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Afhankelijk van gewas, infectiedruk, ziekte-ontwikkeling en de weersomstandigheden de behandelingen herhalen. Indien meer behandelingen tegen bladvlekken nodig zijn, dient te worden overgegaan op een ander daarvoor toegelaten middel met een ander werkingsmechanisme.

Lelies

Toegelaten in de onbedekte teelt ter voorkoming van aantasting door Botrytis spp. Maximaal 1 toepassing van 1,5 l/ha per seizoen, tijdens of na de bloei.
Toegelaten in de bedekte, niet grondgebonden bloementeelt ter voorkoming van aantasting door Botrytis spp. Maximaal 4 toepassingen, maximaal 2 l/ha per toepassing, maximaal 6,0 l/ha per seizoen.

Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om de ontwikkeling en verspreiding van azolen-resistentie Aspergillus fumigatus zo veel mogelijk te voorkomen is gebruik van dit middel in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2) uitsluitend toegestaan indien organisch restmateriaal wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de website van het Ctgb. Omdat dit protocol aangepast kan worden aan nieuwe inzichten wordt de gebruiker geadviseerd de actuele voorschriften op de website van Ctgb te raadplegen vlak voordat hij begint aan de verwerking van behandeld plantmateriaal waarbij restmateriaal ontstaat.

Tulpen

Toegelaten in de onbedekte teelt ter voorkoming van aantasting door Botrytis spp. Maximaal 1 toepassing van 1,5 l/ha per seizoen, tijdens of na de bloei.
Toegelaten in de bedekte, niet grondgebonden bloementeelt ter voorkoming van aantasting door Botrytis spp. Maximaal 4 toepassingen, maximaal 2 l/ha per toepassing, maximaal 6,0 l/ha per seizoen.

Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om de ontwikkeling en verspreiding van azolen-resistentie Aspergillus fumigatus zo veel mogelijk te voorkomen is gebruik van dit middel in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2) uitsluitend toegestaan indien organisch restmateriaal wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de website van het Ctgb. Omdat dit protocol aangepast kan worden aan nieuwe inzichten wordt de gebruiker geadviseerd de actuele voorschriften op de website van Ctgb te raadplegen vlak voordat hij begint aan de verwerking van behandeld plantmateriaal waarbij restmateriaal ontstaat.

Vaste planten

Dosering: 0,35 % (0,35 liter middel per 100 l water, maximaal 400 liter water per ha toepassen), ter voorkoming van aantasting door bladvlekken, veroorzaakt door Phoma spp. en Septoria spp. Maximaal 2 toepassingen en 2,1 l/ha per teeltseizoen.

Toegelaten in de vollegrond en de buitenteelt in containers.

De 1e behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Afhankelijk van gewas, infectiedruk, ziekte-ontwikkeling en de weersomstandigheden de behandelingen herhalen. Indien meer behandelingen tegen bladvlekken nodig zijn, dient te worden overgegaan op een ander daarvoor toegelaten middel met een ander werkingsmechanisme. Toegelaten in lage gewassen (tot 50 cm hoogte) in de vollegrond en de buitenteelt van containers.

Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.