Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewasverbetering

Charge®

Charge is een biologische oplossing en werkt als elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers.

Charge

Charge®: een gewasverbeteraar tegen diverse ziekteverwekkers

Charge® werkt als elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers. Klik hier voor meer informatie over de basisstof chitosan hydrochloride.

Algemene informatie

Charge® in een oogopslag

 • Charge® (vloeibaar) is ADAMA’s natuurlijke oplossing op basis van 100% chitosan hydrochloride.
 • Geen onwenselijk residu op het te oogsten product.
 • Het product staat op de SKAL inputlijst en mag toegepast worden in biologische teelten.
 • Het levert een bonuspunt in de PlanetProof-certificering.
 • Een bladbehandeling met Charge® dient preventief toegepast te worden alvorens ziektes zich manifesteren. In dat groeistadium komt de gewasversterkende en elicitor-werking van Charge® het best tot zijn recht.

Gewasinformatie

GEWAS TOEPASSINGSTADIUM WERKZAAMHEID AANNEMELIJK TEGEN DOSERING MAX AANTAL TOEPASSINGEN (INTERVAL)
Aardappelen Voor poten Rhizoctonia

5 L/ha bij veurtoepassing

0,3 L/ton bij knoltoepassing

1
Groenteteelt Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Plantpathogane schimmels en bacterien 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Uien Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Valse meeldauw 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Suikerbieten Vanaf bladontwikkeling tot oogst Cercospora 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Rode bieten Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Cercospora 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Sla Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Bremia 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Bloembol- en bloemknolgewassen

Boldompeling

Grondbehandeling

Gewasbespuiting

Fusarium

Rhizoctonia, Pythium

Botrytis

2,5%

15 L/ha

3 L/ha

1

1

4-8 (14 dagen)

Kleinfruit en overige fruitsoorten Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Echte meeldauw 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Groot fruit Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Echte meeldauw 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Aromatische kruidgewassen Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Plantpathogane schimmels en bacterien 3 L/ha 4-8 (14 dagen)
Voedergewassen Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling Plantpathogane schimmels en bacterien 3 L/ha 4-8 (14 dagen)

Is Charge® mengbaar?

Het heeft de voorkeur om Charge® solo toe te passen en indien nodig te herhalen. Uit mengproeven blijkt dat Charge® met sommige producten niet mengbaar is. Zie hieronder de Mengbaarheidstabel met Charge® met de combinaties die wij getest hebben. 

ADAMA Tips

Suikerbieten

 • Kies rassen met een hoog blandgezondheidscijfer tegen Cercospora.

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie.

 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.

 • Pas op het eerste moment van infectie (T0) Charge toe, gevolgd door een effectief contactfungicide op T1 (bijv. Spyrale).

 • Bij een lage ziektedruk de toepassing van Charge herhalen op het volgende infectiemoment (T2).

 • Bij hoge druk is het beter om een sterk contactfungicide toe te passen
  (bijv. Mirador Xtra).

 • Bladbehandeling met Charge moet preventief worden toegepast voordat ziekten zich manifesteren.
  In die groeifase komt het gewasversterkende en opwekkende effect van Charge het beste tot zijn recht.

Aardappelen

 • Kies rassen die minder gevoelig zijn voor Rhizoctonia.

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie
  en zo min mogelijk andere gewassen die gevoelig zijn voor Rhizoctonia.

 • Gebruik knollen die een lage of geen infectie van Rhizoctonia hebben.

 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.

 • Charge gebruiken als een knol of veur behandeling.

 • Door Charge toe te passen bij het poten komt de aardappelplant in een defensieve stand tegen schimmels
  en zal daardoor minder last krijgen van Rhizoctonia.

Bloembollen

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een zo ruim mogelijke teeltrotatie

 • Gebruik gezond uitgangsmateriaal

 • Beperk plant-stress met beregening en bemesting

 • Charge kan toegepast worden als boldompeling of als grondbehandeling

 • Charge zet de plant aan tot een natuurlijke afweerreactie. Hierdoor kan de plant zich langer zelfstandig weren tegen aanvallers. Als uiteindelijk de infectierdruk te hoog wordt, zijn ook andere producten nodig om de plant gezond te houden.