Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewasverbetering

Charge®

Elicitor

Charge

Algemene informatie

Onze oplossing

Charge is ADAMA’s nieuwe natuurlijke oplossing op basis van 100% chitosan hydrochloride.
Charge werkt als elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers.
Voor meer informatie over de basisstof chitosan hydrochloride.

Charge is inzetbaar als blad-toepassing in onder meer de groenteteelt, bedekt en onbedekt, en de bietenteelt. Tevens is Charge inzetbaar in de aardappelteelt en de bloembollenteelt: als knol- en bolbehandeling of als veurtoepassing. Voor het volledige toepassingsspectrum van Charge, download het 'Charge tabel' hiernaast onder gerelateerde documenten aan de rechterkant.

Een bladbehandeling met Charge dient preventief toegepast te worden alvorens ziektes zich manifesteren. In dat groeistadium komt de gewasversterkende en elicitor-werking van Charge het best tot zijn recht.

Charge heeft een groen profiel, wat de volgende voordelen met zich meebrengt:

 • Geen onwenselijk residu op het te oogsten product.
 • Het product staat op de SKAL inputlijst en mag toegepast worden in biologische teelten.
 • Het levert een bonuspunt in de PlanetProof-certificering.

Charge is vloeibaar en wordt geleverd in 10 liter cans. Het heeft de voorkeur om Charge solo toe te passen en indien nodig te herhalen. Uit mengproeven blijkt dat Charge in enkele gevallen niet mengbaar is met andere producten. Download het 'Mengbaarheid tabel Charge' hiernaast onder gerelateerde documenten aan de rechterkant. Hierin is de mengbaarheid met Charge getest en het resultaat van de test vermeldt. Mocht uw product niet op de lijst staan, dan verdient het aanbeveling om zelf op kleine schaal te testen of mengen van Charge met andere producten mogelijk is.

ADAMA Tips

Suikerbieten

 • Kies rassen met een hoog blandgezondheidscijfer tegen Cercospora.

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie.

 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.

 • Pas op het eerste moment van infectie (T0) Charge toe, gevolgd door een effectief contactfungicide op T1 (bijv. Spyrale).

 • Bij een lage ziektedruk de toepassing van Charge herhalen op het volgende infectiemoment (T2).

 • Bij hoge druk is het beter om een sterk contactfungicide toe te passen
  (bijv. Mirador Xtra).

 • Bladbehandeling met Charge moet preventief worden toegepast voordat ziekten zich manifesteren.
  In die groeifase komt het gewasversterkende en opwekkende effect van Charge het beste tot zijn recht.

Aardappelen

 • Kies rassen die minder gevoelig zijn voor Rhizoctonia.

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie
  en zo min mogelijk andere gewassen die gevoelig zijn voor Rhizoctonia.

 • Gebruik knollen die een lage of geen infectie van Rhizoctonia hebben.

 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.

 • Charge gebruiken als een knol of veur behandeling.

 • Door Charge toe te passen bij het poten komt de aardappelplant in een defensieve stand tegen schimmels
  en zal daardoor minder last krijgen van Rhizoctonia.

Bloembollen

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een zo ruim mogelijke teeltrotatie

 • Gebruik gezond uitgangsmateriaal

 • Beperk plant-stress met beregening en bemesting

 • Charge kan toegepast worden als boldompeling of als grondbehandeling

 • Charge zet de plant aan tot een natuurlijke afweerreactie. Hierdoor kan de plant zich langer zelfstandig weren tegen aanvallers. Als uiteindelijk de infectierdruk te hoog wordt, zijn ook andere producten nodig om de plant gezond te houden.