Overslaan en naar de inhoud gaan
Groeiregulatie

Talent®

Een natuurlijke kiemgroeiregulator voor meer pootgoed knollen in de juiste maat

Talent - groeiregulatie

Algemene informatie

Onze oplossing

Talent is een product van plantaardige oorsprong. Talent werkt praktisch voor elke pootgoedteler en kan als alternatief voor mechanische koeling dienen, maar kan ook in combinatie met mechanische koeling worden toegepast. Talent is de ideale kiemgroeiregulator die zorgt voor de doorbreking van de topspruitdominantie waardoor meer ogen uitlopen. Resultaat? 10-60% meer knollen, afhankelijk van het ras!

Talent app:

Toelatingen per gewas

Poot-aardappelen

Dosering: Er mag per behandeling 10 tot maximaal 25 ml middel per 1000 kg aardappelen worden toegepast, zie hiervoor onderstaand schema.

Bij overdosering en/of een slechte verdeling kunnen afwijkende planten ontstaan.

De termijn tussen de laatste behandeling en het poottijdstip niet korter mag zijn dan 4 weken.

Alvorens toe te passen, vooraf overleggen met de afnemer.

De eerste behandeling uitvoeren zodra kieming (“witte puntjesstadium”) in de partij begint op te treden, doch uiterlijk begin december starten.
De deuren en de externe ventilatieopeningen van de bewaarplaats moeten tijdens de behandeling gesloten zijn.
Er dient om de 7 dagen een behandeling te worden uitgevoerd door middel van koudeverneveling. De toepassingsapparatuur moet bovenop de aardappelen zover mogelijk van de ventilator worden geplaatst. Per ventilator moet één toepassingsapparaat worden gebruikt.
Tijdens de behandeling wordt Talent d.m.v. de interne ventilatie door de partij verdeeld. Voor een goede verdeling is het nodig intern te ventileren vanaf de aanvang van de behandeling tot 15 – 30 minuten na het einde van de behandeling.
Hierna de ruimte minimaal 24 uur, doch bij voorkeur 48 uur gesloten houden, waarbij, om de herverdeling gunstig te beïnvloeden om de 12 uur intern kan worden geventileerd. Vervolgens kan normaal extern worden geventileerd om het juiste temperatuurniveau te handhaven.