Overslaan en naar de inhoud gaan
Herbicide

Glyphogan® Allround

Breedwerkend systemisch onkruidbestrijdingsmiddel, doodspuitmiddel en middel voor de behandeling van stobben van afgezette bomen en struiken

Glyphohan - herbicide

Glyphogan Allround: is een vloeibaar, niet selectief herbicide werkzaam tegen een zeer breed spectrum aan onkruiden. 

Glyphogan Allround is de opvolger van de ‘oude’ Glyphogan. De hulpstof POE-tallowamine is in Glyphogan Allround vervangen door een andere hulpstof en voldoet hiermee aan alle Europese eisen op dat gebied.

Het goede nieuws is verder dat het label van de nieuwe Glyphogan Allround vrijwel identiek is aan de oude situatie. Sterker nog, er zijn zelfs een aantal toepassingsgebieden bijgekomen, waaronder de voor-opkomst toepassing in asperge en witlof.

Algemene informatie

Glyphogan Allround in een oogopslag

  • Breed etiket
  • 360 gram glyfosaat per liter, dus ‘bekende’ doseringen
  • Werkt tegen zowel eenjarige als meerjarige onkruiden

Voor een goede werking moet het onkruid voldoende blad hebben om het middel op te nemen en dient het niet te warm, bewolkt weer te zijn met een hoge luchtvochtigheid. Zowel jonge als oudere onkruiden worden bestreden. Bij toepassing dienen de te bestrijden onkruiden droog te zijn. Minder gevoelig zijn moerasandoorn, paardenstaart, klaver en wikkesoorten. Mossen worden niet bestreden.

 

Toelatingen per gewas

Akkerbouw - gewassen, cultuurgrasland, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteelt - gewassen, openbaar groen

Zie etiket voor dosering.

Akkerbouw - gewassen, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteelt - gewassen; cultuurgraslanden, openbaar groen

Zie etiket voor dosering.

Akkerbouw - gewassen, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltge - wassen, cultuurgraslanden, openbaar groen

Zie etiket voor dosering.

Akkerbouwgewassen

Zie etiket voor dosering.

Akkerranden

Zie etiket voor dosering.

Asperge

Zie etiket voor dosering.

Bieten

Zie etiket voor dosering.

Bloembolen bloemknol gewassen

Zie etiket voor dosering.

Bosbouw

Zie etiket voor dosering.

Droog te oogsten bonen

Zie etiket voor dosering.

Droog te oogsten erwten

Zie etiket voor dosering.

Fruitgewassen, sierteelt - gewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein

Zie etiket voor dosering.

Granen

Zie etiket voor dosering.

Groenbemestersgewassen

Zie etiket voor dosering.

Groot fruit

Zie etiket voor dosering.

Kerstbomen

Zie etiket voor dosering.

Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)

Zie etiket voor dosering.

Pootaardappel

Zie etiket voor dosering.

Tijdelijk onbeteeld terrein (exclusief akkerranden)

Zie etiket voor dosering.

Ui-achtigen

Zie etiket voor dosering.

Voedergrasland

Zie etiket voor dosering.

Witlof (pennenteelt)

Zie etiket voor dosering.

Zetmeelen consumptie aardappel

Zie etiket voor dosering.