Overslaan en naar de inhoud gaan
Insecticide

Pirimor®

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten

PIRIMOR

Algemene informatie

Onze oplossing

Pirimor bevat de werkzame stof pirimicarb, een stof die behoort tot de chemische groep van carbamaten (IRAC-groep 1A). Carbamaten werken in op het zenuwstelsel van het insect. Pirimor veroorzaakt een knockdown-effect, waardoor het middel snel werkt. Pirmicarb is selectief actief op bladluizen en laat andere insecten (nuttigen) leven.

Werking Pirimicarb:

Pirimicarb is een selectief, systemisch insecticide uit de groep der carbamaten, dat gebruikt wordt tegen bladluizen. Het is een acetylcholinesterase-remmer. De werking is zowel via contact als ook translaminair. Als het middel wordt opgenomen via de wortel werkt het ook systemisch. Daarnaast gaat primimicarb snel over in gasfase, waardoor het snel effectief is. Pirimicarb is selectief en heeft geen invloed op nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes, zweefvliegen etc..

Pirimor werkt op drie verschillende manieren:

  1. Contacteffect: het insect wordt onmiddellijk gedood door direct contact.
  2. Dampeffect: dit doodt insecten die dieper in het gewas of aan de onderkant van het blad zitten.
  3. Translaminair effect: bladluizen nemen het middel op met hun voedselopname.

Pirimor kan bij veel temperaturen worden gebruikt:

  • Bij een hogere temperatuur gaat het dampeffect een grotere rol spelen.
  • Het midddel is zeer selectief, waardoor natuurlijke vijanden van de bladluis gespaard blijven hetgeen leidt tot een langer wegblijven van een luizenplaag
Gewasinformatie
GEWAS TOEPASSINGSTADIUM WERKZAAMHEID AANNEMELIJK TEGEN DOSERING MAX AANTAL TOEPASSINGEN (INTERVAL)

Pootaardappel

Consumptieaardappel

Zetmeelaardappel

  Bladluis
(bladrolvirus)
0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus
Bieten   Bladluis 0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus
Wintertarwe   Bladluis 0,25 kg/ha 2 per teeltcyclus
Wintergerst   Bladluis 0,25 kg/ha 2 per teeltcyclus
Zomertarwe   Bladluis 0,25 kg/ha 2 per teeltcyclus
Zomergerst   Bladluis 0,25 kg/ha 2 per teeltcyclus
Droog te oogsten erwten   Bladluis 0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus
Droog te oogsten bonen   Bladluis 0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus
Graszaadteelt   Bladluis 0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus
Blauwmaanzaad   Bladluis 0,5 kg/ha 2 per teeltcyclus