Charge™

Elicitor

Onze oplossing

Charge is ADAMA’s nieuwe elicitor op basis van chitosan hydrochloride. Deze elicitor stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers.

Charge is inzetbaar als blad-toepassing ter bestrijding van bladziektes in onder meer vollegrondsgroente (bedekt en onbedekt) en granen. Tevens is Charge inzetbaar als zaaizaadontsmetting in o.a. granen en als pootgoedbehandeling in de aardappelteelt.

Jarenlang proeven doen in landbouwgewassen in Nederland heeft aangetoond dat Charge naast dit elicitor-effect ook een bio-fungicide werking heeft in diverse teelten. Charge staat op de lijst voor het verkrijgen van een bonuspunt om gewassen volgens PlanetProof-eisen te telen en heeft een SKAL-certificaat voor biologische teelten.

  • Bio-fungicide werking
  • Breed inzetbaar
  • Groene gewasbescherming
  • Vloeibare SL-formulering, dus makkelijk in gebruik

Gebruik Charge op een gewas wat goed aan de groei is. Om goed te profiteren van de gewasversterkende en elicitor-werking van Charge is het belangrijk om het middel preventief in te zetten.

Het heeft de voorkeur om Charge solo toe te passen en indien nodig te herhalen. Test altijd eerst op kleine schaal of mengen van Charge met andere producten mogelijk is. Uit mengproeven blijkt dat Charge in enkele gevallen niet mengbaar is met verscheidene producten. Informeer bij uw contactpersoon voor meer informatie.