Charge™

Elicitor

Onze oplossing

Charge is ADAMA’s nieuwe biologische oplossing op basis van 100% chitosan hydrochloride. Charge werkt als elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers. Voor meer informatie over de basisstof chitosan hydrochloride.  

Charge is inzetbaar als blad-toepassing in onder meer de groenteteelt (bedekt en onbedekt) en de bietenteelt. Tevens is Charge inzetbaar in de aardappelteelt en de bloembollenteelt: als knol- en bolbehandeling of als veurtoepassing. Voor het volledige toepassingsspectrum van Charge zie de tabel hieronder.  

Een bladbehandeling met Charge dient preventief toegepast te worden alvorens ziektes zich manifesteren. In dat groeistadium komt de gewasversterkende en elicitor-werking van Charge het best tot zijn recht.  

Charge heeft een groen profiel, wat de volgende voordelen met zich meebrengt:  

  • Geen onwenselijk residu op het te oogsten product.  

  • Het product staat op de SKAL inputlijst en mag toegepast worden in biologische teelten. 

  • Het levert een bonuspunt in de PlanetProof-certificering. 

Charge is vloeibaar en wordt geleverd in 10 liter cans. Het heeft de voorkeur om Charge solo toe te passen en indien nodig te herhalen. Uit mengproeven blijkt dat Charge in enkele gevallen niet mengbaar is met andere producten. In deze lijst staan producten waarvan de mengbaarheid met Charge getest is en wordt het resultaat van de test vermeld. Mocht uw product niet op de lijst staan, dan verdient het aanbeveling om zelf op kleine schaal te testen of mengen van Charge met andere producten mogelijk is.

Klik hier om de tabel te openen.