Cleave®

Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Onze oplossing

Breedbladige onkruiden kunnen uw gewas overwoekeren en bovendien via zaad ook in volgende jaren nog weer een extra opbrengstderving geven. Een eenmalige bespuiting met een breedwerkend breedbladigen-middel in grasachtige gewassen in uw bouwplan (zoals granen en graszaad) kan dat probleem oplossen.

Pas Cleave toe op een droog gewas, bij groeizaam weer. Het label is eenvoudig, voor alle gewassen geldt een toegelaten dosering van 1 – 1,5 L per hectare. Pas de dosering aan op basis van onkruiddruk en/of eventuele mixpartners.

Het label biedt de flexibiliteit om het optimale tijdstip voor onkruidbestrijding in granen te kiezen, dus zowel vroeg als later in het voorjaar. Voor grasland kan (afhankelijk van de omstandigheden en onkruidspectrum) een keus worden gemaakt voor voorjaarstoepassing, of najaarstoepassing.

De systemische eigenschappen van de 2 actieve stoffen in Cleave maken het middel zeer goed bruikbaar tegen moeilijk onkruiden als zuring bijvoorbeeld.

 

  • Breed onkruidspectrum
  • Toepasbaar op zowel jong als ouder onkruid
  • Eenduidig label: alle gewassen 1 – 1,5 L / ha
  • Vloeibare SE-formulering geeft goede opname en snelle werking
  • Snel regenvast

 

Wintertarwe

voor dosisinformatie, zie etiket

Wintergerst

voor dosisinformatie, zie etiket

Winterrogge

voor dosisinformatie, zie etiket

Triticale

voor dosisinformatie, zie etiket

Zomergraan

voor dosisinformatie, zie etiket

Graszaadteelt

voor dosisinformatie, zie etiket

Grasachtige groenbemesters

voor dosisinformatie, zie etiket

Voedergrasland

voor dosisinformatie, zie etiket

Graszodenteelt

voor dosisinformatie, zie etiket

Grasvegetatie

voor dosisinformatie, zie etiket

Werkzame stof

Fluroxypyr-meptyl 144 g/L (14,2 % w/w) en Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)

Werking fluroxypyr

Fluroxypyr behoort tot de zogenoemde ‘groeistoffen’. Het is een synthetische auxine en behoort tot de groep van pyridine carboxyzuren. De HRAC-groep is O. Fluroxypyr wordt via het blad opgenomen in de plant en is systemisch, wat wil zeggen dat het vervolgens verder getransporteerd wordt in de plant. Toepassen bij groeizaam weer. Toepassing bij voorkeur boven de 10 graden, maar in ieder geval niet onder de 5 graden Celsius. Afhankelijk van de weersomstandigheden na toepassing duurt het 3-8 weken voordat het onkruid volledig is afgestorven. Eerste symptomen (krullend blad) zijn al na 1-2 dagen zichtbaar.

Werking florasulam

Florasulam behoort tot de triazolopyrimidines, onderdeel van de groep ALS-remmers. ALS staat voor acetolactate synthase. De werking berust op remming van een enzym in de aminozuurvorming in de plant. De HRAC-code is B. Bij deze groep middelen bestaat er kans op resistentie-ontwikkeling. Afwisselen van groepen middelen in de teelt (en in de rotatie) verkleint de kans op resistentie-ontwikkeling. Florasulam is een bladherbicide met een systemische werking. Toepassing kan al bij lage temperaturen. Onkruiden tonen onder andere verbleking en remming van de groeipunten als eerste symptomen.