Glyphogan Allround

Breedwerkend systemisch onkruidbestrijdingsmiddel, doodspuitmiddel en middel voor de behandeling van stobben van afgezette bomen en struiken

Onze oplossing

Glyphogan Allround is een vloeibaar, niet selectief herbicide werkzaam tegen een zeer breed spectrum aan onkruiden. Glyphogan Allround is de opvolger van de ‘oude’ Glyphogan. De hulpstof POE-tallowamine is in Glyphogan Allround vervangen door een andere hulpstof en voldoet hiermee aan alle Europese eisen op dat gebied.

Het goede nieuws is verder dat het label van de nieuwe Glyphogan Allround vrijwel identiek is aan de oude situatie. Sterker nog, er zijn zelfs een aantal toepassingsgebieden bijgekomen, waaronder de voor-opkomst toepassing in asperge en witlof.

  • Breed etiket
  • 360 gram glyfosaat per liter, dus ‘bekende’ doseringen
  • Werkt tegen zowel eenjarige als meerjarige onkruiden
Voor een goede werking moet het onkruid voldoende blad hebben om het middel op te nemen en dient het niet te warm, bewolkt weer te zijn met een hoge luchtvochtigheid. Zowel jonge als oudere onkruiden worden bestreden. Bij toepassing dienen de te bestrijden onkruiden droog te zijn. Minder gevoelig zijn moerasandoorn, paardenstaart, klaver en wikkesoorten. Mossen worden niet bestreden.

Akkerbouw - gewassen, cultuurgrasland, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteelt - gewassen, openbaar groen

Dosering (middel) per toepassing

Doodspuiten: 6-8 L/ha

Pleksgewijs: 2% (200 mL middel in 10 liter water)

Akkerbouw - gewassen, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteelt - gewassen; cultuurgraslanden, openbaar groen

Dosering (middel) per toepassing

33% (1 liter in 2 liter water) 

Akkerbouw - gewassen, fruitge - wassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltge - wassen, cultuurgraslanden, openbaar groen

Dosering (middel) per toepassing

2% (200 mL in 10 liter water)

Akkerbouwgewassen

Dosering (middel) per toepassing

2-4 L/ha 

Akkerranden

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Asperge

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Bieten

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Bloembolen bloemknol gewassen

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Bosbouw

Dosering (middel) per toepassing

1% (100 mL middel in 10 liter water)

Droog te oogsten bonen

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Droog te oogsten erwten

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Fruitgewassen, sierteelt - gewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein

Dosering (middel) per toepassing

5% (500 mL middel in 10 liter water)

Granen

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Groenbemestersgewassen

Dosering (middel) per toepassing

2-4 L/ha

Groot fruit

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha op zwartstrook

Kerstbomen

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Pootaardappel

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha 

Tijdelijk onbeteeld terrein (exclusief akkerranden)

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Ui-achtigen

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Voedergrasland

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Witlof (pennenteelt)

Dosering (middel) per toepassing

2-6 L/ha

Zetmeelen consumptie aardappel

Dosering (middel) per toepassing 

2-6 L/ha

Werkzame stof

Glyfosaat 360 g/L