Kontakt® 320 SC

Onkruidbestrijdingsmiddel tegen breedbladigen in een groot aantal teelten

Kontakt Adama

Onze oplossing

Kontakt 320 SC is een hoog geconcentreerde formulering. Kontakt bestrijdt met name breedbladige onkruiden nadat ze zijn opgekomen. In bieten kan Kontakt in een LDS systeem in combinatie met andere middelen als Goltix of Goltix Super worden gebruikt.

  • De vloeibare SC formulering maakt het product makkelijk in gebruik
  • Hoog geconcentreerd
  • Ook toegelaten in aardbeien, irissen, gezaaide boomkwekerij, bloemenzaadteelt en tagetes
  • Onmisbare mengpartner in de onkruidbestrijding

Aardbeien

Zie etiket voor dosering.

Bloemenzaadteelt

Zie etiket voor dosering.

Gezaaide boomkwekerijgewassen

Zie etiket voor dosering.

Irissen

Zie etiket voor dosering.

Rode biet

Zie etiket voor dosering.

Suiker- en voederbieten

Zie etiket voor dosering.

Tagetes

Zie etiket voor dosering.

Werkzame stof

320 g/L fenmedifam
Rac code: HRAC C1