Pirimor®

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten

Onze oplossing

Pirimor bevat de werkzame stof pirimicarb, een stof die behoort tot de chemische groep van carbamaten (IRAC-groep 1A). Carbamaten werken in op het zenuwstelsel van het insect. Pirimor veroorzaakt een knockdown-effect, waardoor het middel snel werkt. Pirmicarb is selectief actief op bladluizen en laat andere insecten (nuttigen) leven.

Pirimor werkt op drie verschillende manieren:

  1. Contacteffect: het insect wordt onmiddellijk gedood door direct contact.
  2. Dampeffect: dit doodt insecten die dieper in het gewas of aan de onderkant van het blad zitten.
  3. Translaminair effect: bladluizen nemen het middel op met hun voedselopname.


Pirimor kan bij veel temperaturen worden gebruikt:

  • Bij een hogere temperatuur gaat het dampeffect een grotere rol spelen.
  • Het middel is zeer selectief, waardoor natuurlijke vijanden van de bladluis gespaard blijven hetgeen leidt tot een langer wegblijven van een luizenplaag.

 

Bestrijding in belangrijkste gewassen:

Aardappelen: 
bladluizen, o.a. groene perzikluis en zwarte bonenluis. In pootgoed ter voorkomen van virusoverdracht van diverse (persistente) virussen. In consumptieaardappelen ter voorkoming van het toprolvirus en zuigschade. 

Suikerbieten: 
bladluizen, o.a. groene perzikluis, sjalottenluis en zwarte bonenluis. Geven zuigschade en overdracht van het vergelingsvirus.

Granen: 
diverse bladluizen, late toepassing (tijdens & na de bloei).

Appel:
bladluizen en bloedluizen.

Bekijk het etiket voor alle gewassen.

Werkzame stof

50 % pirimicarb

Werking pirimicarb

Pirimicarb  is een selectief, systemisch  insecticide  uit de groep der  carbamaten , dat gebruikt wordt tegen  bladluizen . Het is een  acetylcholinesterase -remmer. De werking is zowel via contact als ook translaminair. Als het middel wordt opgenomen via de wortel werkt het ook systemisch. Daarnaast gaat primimicarb snel over in gasfase, waardoor het snel effectief is. Pirimicarb is selectief en heeft geen invloed op nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes, zweefvliegen etc..