Pirimor®

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten

Onze oplossing

Pirimor bevat de werkzame stof Pirimicarb en behoort daarmee tot de chemische groep van de Carbamaten (IRAC-groep 1A). Carbamaten grijpen in op het zenuwstelsel van het insect. Pirimor veroorzaakt hierbij het knockdown-effect waardoor het middel snel werkt. Pirmicarb is selectief werkzaam op bladluizen en laat andere insecten in leven.
 

Pirimor werkt op drie verschillende manieren:

  1. Contactwerking:  door direct contact wordt het insect direct gedood.
  2. Dampwerking: zo worden diep in het gewas verscholen insecten gedood.
  3. Translaminaire werking: bladluizen aan de onderzijde van het blad worden gedood via de voedselopname.
     


Pirimor is bij vele temperaturen inzetbaar: 

  • Bij een hogere temperatuur gaat de dampwerking een grotere rol spelen.
  • Het middel is zeer selectief, waardoor natuurlijke vijanden van de bladluis gespaard blijven hetgeen leidt tot een langer wegblijven van een luizenplaag.

 

Bestrijding in belangrijkste gewassen:

Aardappelen: 
bladluizen, o.a. groene perzikluis en zwarte bonenluis. In pootgoed ter voorkomen van virusoverdracht van diverse (persistente) virussen. In consumptieaardappelen ter voorkoming van het toprolvirus en zuigschade. 

Suikerbieten: 
bladluizen, o.a. groene perzikluis, sjalottenluis en zwarte bonenluis. Geven zuigschade en overdracht van het vergelingsvirus.

Granen: 
diverse bladluizen, late toepassing (tijdens & na de bloei).

Appel:
bladluizen en bloedluizen.

Bekijk het etiket voor alle gewassen.

Werkzame stof

50 % pirimicarb

Werking pirimicarb