Overslaan en naar de inhoud gaan
Precision farming farm

Precisielandbouw: het verhaal van een pionier

Hoe een teler de opbrengst vergrootte, de kosten verlaagde en zelfs de ecologische voetafdruk van zijn bedrijf verkleinde.
Precision farming farm

De passie van deze teler voor precisielandbouw zorgde voor een grotere gewasopbrengst op zijn bedrijf, en trok zelfs koninklijke aandacht. Wij hadden het geluk onlangs met deze teler te spreken. Hieronder leest u zijn verhaal.

Jacob van den Borne en zijn broer Jan zijn eigenaar van een agrarisch bedrijf in het zuiden van Nederland. Het bedrijf is in 1952 opgericht, beslaat meer dan 140 percelen en heeft een totale oppervlakte van 450 hectare waarop voornamelijk aardappelen, suikerbieten en maïs worden verbouwd. De broers zijn de derde generatie telers in hun familie en toen zij in 2006 het bedrijf overnamen, besloten ze dat het tijd was om veranderingen door te voeren. Ze wilden het bedrijf efficiënter maken, de opbrengsten vergroten en de ecologische voetafdruk verkleinen. Ze kozen voor precisielandbouw, en hebben daarmee niet alleen hun eigen bedrijf getransformeerd, maar zijn ook pioniers op hun gebied geworden. Hun ervaring en kennis delen ze graag met anderen.

Precisielandbouw is een landbouwbeheerconcept gebaseerd op het observeren en meten van de variatie in gewassen, en het hierop reageren om een grotere efficiëntie en opbrengst te behalen.

"Precisielandbouw draait om de juiste actie, op het juiste moment, op de juiste plek," aldus dhr. Van den Borne. Jacob van den Borne is een ware pionier op dit gebied, en heeft een eigen cyclus voor precisielandbouw ontwikkeld. Deze wordt op de website van het bedrijf uiteengezet. "Er is geen standaardmethode; elk stukje grond vereist een aparte aanpak."

Door gebruik te maken van moderne instrumenten zoals drones, GPS en sensoren, kunnen de broers hun landbouwactiviteiten uiterst nauwkeurig plannen en uitvoeren. Voor alle velden worden de verschillen in de bodem zorgvuldig in kaart gebracht. Denk hierbij onder andere aan verschillen in vochtigheid en weerstand. Er worden bijvoorbeeld irrigatiesensoren gebruikt om de bodemvochtigheid te meten, waardoor de aardappelplanten precies de hoeveelheid water krijgen die nodig is, en op het juiste moment.

"Ik besproei alleen wanneer de metingen aangeven dat het noodzakelijk is. Meten is weten", aldus Van den Borne.

Met deze exacte metingen kan elk deel van het veld optimaal worden beplant, besproeid en bemest. Dankzij deze geavanceerde methodes besparen de broers niet alleen tijd en energie, maar is er ook minder gewasverlies en is de CO2-uitstoot van het bedrijf verlaagd.

Verscheidene specifieke innovaties zorgen ook voor een betere bescherming van het milieu, zoals bijvoorbeeld sectie-aansturing, waarmee overlap tijdens het spuiten wordt geminimaliseerd. Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk verkleind, maar het zorgt ook voor een besparing van ongeveer 13% op kosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Een andere verbetering is een tool waarmee de sproeiers afzonderlijk in- en uitgeschakeld kunnen worden, zodat er gewasspecifiek besproeid kan worden. Het bespaart de agrariër tijd en moeite, en zorgt dat er minder schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. De Van den Bornes hebben dankzij deze ontwikkelingen de aardappelopbrengst in zeven jaar kunnen verhogen van 46 ton/ha naar 53 ton/ha, een groei van 15%.

De uitgebreide kennis die de broers hebben vergaard over precisielandbouw, delen ze met projecten zoals E-Optima, HigHtecH-sensing, Practical network, Fieldcopter, CloudFarm, Unifarm en PL.

Het is het allereerste landbouwbedrijf in Nederland dat gebruik maakte van precisielandbouw. Zelfs de koningin heeft een rondleiding door het bedrijf gekregen, omdat ze de state-of-the-art onderneming graag wilde bezichtigen. Dhr. Van den Borne werkt ook nauw samen met studenten om de kennis over precisielandbouw verder te verspreiden, en organiseert rondleidingen op zijn bedrijf waarbij hij zijn activiteiten op het gebied van precisielandbouw demonstreert. Ook in de landbouwjournalistiek is er veel aandacht voor de broers. Jan en Jacob van den Borne leggen met hun toewijding aan precisielandbouw en het verspreiden van hun kennis de basis voor deze efficiënte en milieuvriendelijke methodes, waarmee de huidige en toekomstige generaties hun landbouwactiviteiten kunnen revolutioneren.