Overslaan en naar de inhoud gaan
onkruiden

Goed begin is het halve werk

Een goede onkruidbestrijding legt de basis voor een succesvolle graanoogst komend jaar.
onkruiden

Onkruiden concurreren met uw graan om licht, water, voedingsstoffen en ruimte. Door direct in het najaar een onkruidbestrijding uit te voeren heeft uw graan de optimale start. Direct vanaf het begin zorgen voor optimale groeiomstandigheden geeft de beste basis voor een mooie graanoogst in 2017. Grondbewerking en zaaiomstandigheden zijn daarbij natuurlijk belangrijk, maar zeker ook een goede onkruidbestrijding. Afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen zien wat een warme winter met het onkruidbestand doet. Een explosieve groei van o.a. grassen, muur, ereprijs en paarse dovenetel was het gevolg en zorgden voor een flinke uitdaging in het voorjaar om de zaak weer schoon te krijgen.

Activus Super heeft een brede werking op grassen en breedbladigen en zorgt dat u met een schoon gewas de winter ingaat. Activus Super bevat de actieve stoffen pendimethalin en diflufenican. Beide stoffen hebben zowel een bodemwerking als een contactwerking. Dat betekent dat zowel bovenstaande onkruiden als nakiemers goed worden bestreden. Zeker diflufenican staat bekend als een stof met een zeer lange nawerking. Belangrijk voor een goede werking is een fijn zaaibed en vochtige grond. Daarnaast is het voor een veilige toepassing belangrijk dat de zaden goed bedekt zijn met grond en er voldoende diep gezaaid is. Pas Activus Super niet toe op blootliggend zaad.

Flexibel en sterk

Activus Super heeft een flexibel label, het is zowel in het najaar als in het voorjaar inzetbaar in wintergranen. Najaarstoepassing heeft de voorkeur, omdat eventuele onkruiden bij de bespuiting nog klein zijn en daarnaast optimaal geprofiteerd kan worden van de sterke bodemwerking van het middel.

Activus Super is toegelaten als na-opkomst herbicide in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale en spelt en is sterk op onder andere: paarse dovenetel, ereprijs, akkerviool, kamille, zwaluwtong, kleefkruid, muur en straatgras.

Voor een nog bredere werking, en zeker bij aanwezigheid van duist zou u 20 gram Lexus SX per ha kunnen toevoegen. Het afgelopen jaar is bovenstaande combinatie in de proeven wederom een prima, betaalbare oplossing gebleken.

Advies onkruidbestrijding wintergraan:

2 L Activus Super plus 20 gram /ha Lexus SX. Toepassing (kort) na opkomst.

Lexus SX is een product van Dupont de Nemours (Nederland) B.V.

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Het middel is werkzaam tegen jonge breedbladige onkruiden (tot 4 bladen) en kiemende grassen. Er kan lichte gewasreactie optreden in de vorm van (lichte) bladverbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolg voor de opbrengst.

Gezien de aard van het middel kunnen negatieve effecten op volg- en vervanggewassen niet worden uitgesloten. Voor de inzaai van een volggewas of vervanggewas (na mislukken van een teelt) moet altijd een kerende grondbewerking worden uitgevoerd. Siergewassen en bloembolgewassen als volggewassen na een teelt waarin diflufenican is toegepast worden afgeraden. Na de toepassing van Activus Super kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid.