Hoppa till huvudinnehåll
Ogrässtrategin i sockerbetsodling

Få kontroll på ogräsen i din sockerbetsodling!

Här får du tips om hur du bekämpar de svåra ogräsen som snärjmåra, trampört, åkerbinda samt spillraps.
Ogrässtrategin i sockerbetsodling

Det finns ett antal ogräs som kan ställa till med bekymmer i våra sockerbetsodlingar. Fältförsök och rapporter från lantbrukare vittnar om att snärjmåra, trampört, åkerbinda samt spillraps tillhör de mest svårbekämpade ogräsen. Andra ogräs – som vägmålla, svinmålla och nattskatta – växer fram under en lång period även efter en tredje ogräsbekämpning är utförd därför kan också dessa ogräs bli en utmaning om inte rätt insatser sätts in i rätt tid.

Ladda hem vår ogrässtrategi

Här får du tips hur du bekämpar de svåra ogräsen som snärjmåra, trampört, åkerbinda samt spillraps

En lyckad ogräsbekämpning börjar alltid med inventering i fält. Genom att regelbundet skaffa sig en överblick över vilka ogräs som finns i respektive fält får du en bra beslutsgrund för vilken produkt du ska använda var och när. När du ser uppkomst över tid och vilka ogräs som återkommer i fält kan du skapa en långsiktig ogrässtrategi. När man vet vilka ogräs som det finns risk för i fält är det viktigt att välja rätt produkt, på rätt plats. Här finner du vår ogrässtrategi som hjälper dig få koll på vilka produkter som är lämpade när.

Våra herbicider i sockerbetsodlingen

Våra produkter i sockerbetor har växt på sig rejält senaste året. Med rätt dosering ger i princip alla Goltix-produkter god långtidseffekt mot speciellt sent framväxande ogräs. Tillsammans med Ethosat som blandningspartner får du förstärkt effekt på många ogräs.

Ethosat

Goltix Queen

Goltix SC 700

Goltix Gold

Visste du att Mavrik har fått ett utökad produktgodkännande och får nu användas i sockerbetor på betfluga och betbladlus? Mavrik får användas från uppkomst till och med stadie 39. 

Ladda hem vår ogrässtrategi

Här får du tips hur du bekämpar de svåra ogräsen som snärjmåra, trampört, åkerbinda samt spillraps